PRONI Omladinski rad Volonteri Br?ko
Volonteri Br?ko
PRONI volonterka stvara budu?e interakcije PDF Ispis E-mail
Omladinski rad - Volonteri Br?ko

 

Naša volonterka Azra, je nedavno išla na trening semnar u Slova?ku. Ostvarila je kontakte sa mladima iz regije ali i Slova?ke. Sa njihovim organizacijama PRONI i Azra ?e nastaviti raditi i u budu?nosti.
Što je radila i kako je sve izgledalo ?itajte dalje.
Seminar "Local Connections for Future Interactions" zapo?eo je 28. 11. 2013. u Bratislavi. U?esnici na seminaru su bili mladi iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Slova?ke i ?eške. Prvi dan se sveo na me?usobno upoznavanje, upoznavanje sa temom, i na kraju smo imali interkulturalno ve?e. Predstavili smo zemlje iz kojih dolazimo, tradicionalnu hranu i pi?a.

Drugi dan je zapo?eo sa predstavljanjem organizacija za koje volontiramo ili radimo. Sve se svodilo na kreativno predstavljanje.

Poslije smo otvorili temu koja se ti?e problema u našim lokalnim zajednicama. I pored toga što smo iz razli?itih država ustanovili smo da uglavnom imamo sli?ne probleme. Te smo razgovarali o tome kako da mi uti?emo na promjene u svom društvu.

Tre?i dan je bio baziran na planovima za budu?nost, kako da se povežemo, kako da sura?ujemo me?usobno, te ostvarujemo zajedni?ke projekte. Pored mnoštva ideja i novih saznanja ustanovili smo da ?emo nastaviti suradnju kako bi to sve omogu?ili.

?etvrti dan završava kao i svaki završetak nekog seminara: evoluacija, razmjene mišljenja, pohvala i primjedbi, kojih na ovom seminaru nije ni bilo.

 
Mladi iz Br?kog na radnom kampu PDF Ispis E-mail
Omladinski rad - Volonteri Br?ko

U period od 09.08. do 17.08. 2013. godine, ?etiri PRONI aktivista boravila su u volonterskom kampu ‘’Colony’’ u Bosanskoj Otoci. Boravak volontera u ovom kampu i u još tri me?unarodna volonterska kampa u BiH organizovan je u sklopu projekta “Learn, volunteer, share”koji uz podršku NVO ‘’International Visegrad Fund ‘’ organizuje mreža NVO iz jugoisto?ne Evrope SEEYN. Aktivisti iz Br?kog, Maša Ba?anov, Dejana Baljak, Saša Peši? i Goran Vu?i?, u kampu u Otoci boravili su u sklopu projekta ‘’Mladi grade budu?nost u Br?ko distriktu BiH’’.

Volonterski kamp ‘’Colony’’ u Bosanskoj Otoci svake godine organizuje Demokratski centar Nove Nade iz Bosanske Otoke, a pruža mogu?nust smještaja I raznolikih aktivnosti za 15 volontera. Kamp je smješten u prelijepom predjelu na obali rijeke Une, svega nekoliko kilometara od grada. Kamp je, pored udobnih šatora za dvije osobe, opremljen svim neophodnim objektima i opremom, kao što su kuhinja, tuševi, toaleti… uz neborjene mogu?nosti za uživanje u prirodi i prednostima koje nudi Rijeka Una – od plivanja, plovidbe ?amcima do ribolova i raznih sportskih aktivnosti. Generalni ciljevi kampa su omogu?avanje prostora volonterima za kreativni rad uz koji mogu razvijati svoje vještine, pozitivne vrijednosti i stavove te svoja znanja i vještine primjenjivati u praksi.

U skladu s ovim opštim ciljevima, i ovogodišnje aktivnosti volontera su bile posve?ene daljnjoj izgradnji i oboga?ivanju prostora u kampu sa naglaskom na o?uvanju okoline kroz korištenje i recikliranje sekundarnih sirovina, tj. raznih otpadnih i odba?enih materijala. Grupa u kojoj su boravili naši volonteri preuzela je zadatak da popravi i postavi ogradu oko kampa te popravi nasip prema rijeci Uni.

Pored toga radilo se na izradi novih sadržaja i oboga?ivanju prostora za odmor, rad i rekreaciju koje ?e koristiti u?esnici budu?ih radionica i projekata u kampu. Tako je od raznih otpadnih materijala (kolutovi za žicu, odba?ene drvene grede, letve, itd.) napravljeno 6 stolova sa sjedalicama.

Grupa je posebno uživala prave?i indijanski vigvam koji je poslužio kao test za budu?i projekat ‘’indijanskog kampa’’. Pored ovih radnih aktivnosti, volonteri su u?estvovali u nekoliko radionica na temu samozapošljavanja kroz vlastitu inicijativu i razvijanje novih i neobi?nih ideja.

 

 

 
Volonter PRONI Centra u Rimu PDF Ispis E-mail
Omladinski rad - Volonteri Br?ko


 

Naš volonter Ernest Junuzovi? je u periodu od 20.06. do 28.06. sudjelovao u treningu za trenere o socijalnoj uklju?enosti: Inclusion LAB u organizaciji YEN-a uz financijsku podršku Youth in Action program of the European Commission i European Youth Foundation of the Council of Europe koji je održan u gradu Ostia (Rim) u Italiji. Te?aj je bio usmjeren na razvoj kompetencija za aktivne i iskusne trenere u socijalnom uklju?ivanju mladih ljudi da oja?aju svoje kapacitete za pripremu i obavljanje europske i lokalne obrazovne aktivnosti o uklju?ivanju. Ovaj te?aj je bio na temelju neformalnog obrazovanja. Bio je fokusiran na sudionike (na temelju potreba i doprinosa sudionika). Treneri su izradili kreativne i aktivne metode te alate kako bi se osigurao prostor za u?enja i istraživanje na temu te?aja i postizanje ciljeva. Tokom projekta sudionici su imali terenske posjete u lokalnoj zajednici, na temelju metodologije "u?enje kroz rad". Svaki sudionik je imao priliku da vodi svoj trening, nakon ?ega bi primio na kraju povratne informacije od trenera, kakav mu je metod rada, kao i na ?emu treba da poradi da bi poboljšao svoje trenerske vještine. 

 
PRONI volonter na Balkan Street Fest 2013 PDF Ispis E-mail
Omladinski rad - Volonteri Br?ko

PRONI volonter Zoran Bogdanovi?—Zox krajem juna 2013. godine je u?estvovao na pripremi “BALKAN STREET ART FESTIVALA” u Vranju. U narednom ?lanku možete pro?itati njegov doživljaj vremena provedenog u Vranju i svih dešavanja tokom pripreme i organizacije festivala ispisane njegovim rije?ima.


 

 

Imam vizuju kako to sve treba da izgleda! Ako si se upito ili upitala o kakvoj viziji je re? nastavi ?itati.. Igrom slu?aja budem u pravo vrijeme na pravom mjestu i "uletim" u pri?u oko organizovanje BALKAN STREET ART FESTIVALA u Vranju (više o festivalu OVDJE ...Dugo vremena sam proveo u nazovimo ovom tre?em sektoru i puno mašte, znanja, želje i motivacije mi je donio taj isti sektor. Ali zanemarimo i tu pri?u, mada ljudi konkretno vole brojeve jer ih to podse?a na vrednost, pa sad, kakvu god samo da nije materijalna :D Zna?i posle 9 godina ja sam stao na noge i konkretno dao si smjernice u životu! Znam mator sam, ali ne želim ubiti to dijete u sebi, jer samo me ono pokre?e i motiviše, nego...da brojke :D Za tih par godina upozno sam BALKAN, gotov pa ceo! U Vranju su bili kreativni umjetnici iz : Holandije, Francuske, Makedonije, Njemacke, Italije, Hrvatske i JA, sam kao predstavnik BIH! E tu mi je ve? imponovalo, ali zašto...jednostavno svi koji su se tu okupili na izletištu ?oše u Vranju jeste taj da daš sebe i doprineseš stanovnicima i zajednici u kojoj se sve odvijalo, a ovaj put ponavljam, samo Vranje! Imali smo 7 dana da osmislim kako od mjesta koja se još od Tite nisu koristila..u?init urbanim i dati mu novo ruho i stavit ga pod opticaj SVE apstraktne umjetnost i prolagoditi ga festivalu! Pošto smo našli simbole i lepe pri?e od starijih žitelja u Vranju s pitanjem šta je bilo i šta bi VI voljeli da se dešava u vasem ?osku!? Dobili smo prave odgovore koji su bili naša smjernica da ukombinujemo ?itavu pri?u od Turcizma do ovog modernog ali " modernog" vremena! Pedrstavio sam svoju BiH kao moju ro?enu i jako bitnu državu (makar za mene).. ?itav posao i sve što smo radili je bilo jako spontano s dobrim iznena?enjima! Proveli smo se dobro upoznali i ostavili slobodan prostor gdje ?emo se vremenom dopunjavati i raditi profesonalnije, i naravno, u ovom smislu jako se kreativno iskazati, jer danas je to malo teško za ve?inu pojedinaca! Nastala je pjesma koju smo snimili u autu na dioktafon a pjesmu ta?nije matricu smo puštali na CD pleyer i pokušao sam, bez ikakve sile, da treba sve biti nabudženo. Mi smo uradili na tako zanimljiv rad i tako bitan! Ali moram nešto da dodam, ja kao BiH gra?anin i žitelj u Br?ko distriktu OVDE, ne?e niko da to izguramo i da se radi za dobrobit zajednice i same kulture "apstraktnih" naših nevidljivih poruka. Promjene ne ?ekaju, uzmi to u obzir kad na vrata pokucaju ne izlazi kroz zid!

Veliki pozdrav Vranjancima na doma?inskom do?eku i sevdahu kojeg nikad ne?e shvatiti kao takav :D “

Zox je tijekom pripreme festivala radio na snimanju pjesme i spota,  te sa  ART JAM ekipom, a sto su snimili možete pogledati na ovom linku.

 

 
PDF Ispis E-mail
Omladinski rad - Volonteri Br?ko

Naša volonterka je u periodu od 24. 06. do 28. 07. prisustvovala “Regionalnoj ljetnoj školi 2013” na temu "Regionalna akcija protiv diskriminacije i militarizma", koja se održala u Kruševu, Makedonija. "Regionalna letnja škola 2013" je okupila ve? drugu generaciju "Regionalne letnje škole", od ukupno 60 u?esnika. Obra?ivane teme su diskriminacija, militarizam i izgradnja mira, razvijanje aktivisti?kih potencijala mladih aktivista u borbi protiv diskriminacije, ravnopravnost i rodnu diskriminaciju. Pomenute teme su obra?ivane kroz interaktivne radionice, prezentacije, rad u plenumu i malim grupama. Radionice je vodio tim iskusnih trenera iz regiona.

 

 

 

 

Organizatori „Regionalne ljetne škole 2013“ su:

•    Peace A ction Prilep, Macedonia
•    Youth Club Under the Same Sun, Jablanica, Bosnia and Herzegovina
•    Educational Center, Krusevac, Serbia
•    Youth Resource Center Tuzla, Bosnia and Herzegovina
•    Youth Initiatives Skopje, Macedonia
•    Multikultura Tetovo, Macedonia
•    GAIA, Pristina, Kosovo

 

 

 
Biti EVS volonter je neprocijenjivo iskustvo PDF Ispis E-mail
Omladinski rad - Volonteri Br?ko

Kroz EVS program,  PRONI volonter,Anel Rami?  od 24.9.2012. živi i volontria u Poljskoj u organizaciji Ostojai, rade?i na projektu Cultural Diversity for Common Actions. Specifi?nost projekta jeste da ?e Anel sa volonterima iz još pet zemalja raditi na razli?itim manjim projektima. Anelov fokus su mladi sa posebnim potrebama, te  kroz projekat raditi na razbijanju predrasuda i stereotipa prema ovoj populaciji.

Novu stranicu Anelovog EVS dnevnika ?itajte u produžetku

"Predprosle sedmice je nekoliko volontera i terapeuta zajedno sa ucesnicima terapije u centru u kojem radim otputovalo u Njemacku, tacnije u mirno selo nedaleko od Berlina. Razlog puta bile su artisticke radionice. Osim nas tamo je bila grupa iz Ceske i Grupa iz Njemacke. Radili smo radionice impro teatra i plesa.

Bilo je neprocjenjivo gledati grupe ljudi sa posebnim potrebama koje ne pricaju na istim jezicima kako komuniciraju kroz umjetnost. Osim toga, jedan dan smo proveli u Berlinu. Trenutno moj volonterski rad se djelimicno zasniva na pripremama za jedan veliki turnir u fudbalu za ljude sa posebnim potrebama. Procijenivsi moje kapacitete, treneri ekipe su odlucili da mogu igrati zajedno sa ucisnicima terapije na turniru. Tako da trenutno marljivo radimo i pripremamo se za taj spektakl....javim kako smo prosli.:)

Pocetkom jula opet putujemo, ovaj put na umjetnicki festival Slot Art u Poljskoj. Bice to ponovo kombinacija terapeuta, volontera i ucesnika, gdje cemo 4 dana birati izmedzju 120 zanimljivim radionica i 8 muzickih scena.
Poslije toga idem na godisnji.:)"

Mladi u akciji je program Europske unije namijenjen mladima i organizacijama aktivnim u radu s mladima u razdoblju od 2007. do 2013. godine. Glavnu rije? u osmišljavanju i provo?enju projekata imaju upravo mladi. Odrasli su ovdje prisutni samo kao podrška. Klju?na rije? je neformalno u?enje, što zna?i da se ono odvija na ležeran na?in, uz zabavu, druženje, volontiranje i razmjenu iskustava. Program ima 5 akcija od kojih BiH može koristiti direktno 3.

Europski Volonterski Servis (EVS) je jedna od njih. EVS je otvoren za sve mlade, uzrasta od 18-30 godina, bilo da poti?u iz neke od Programskih ili Partnerskih zemalja, i bez obzira na njihovo obrazovanje i prethodno iskustvo. U izuzetnim slu?ajevima, u EVS-u, tako?e, mogu u?estvovati i mladi uzrasta 16-17 godina. Više o programu možete saznati na www.mladiuakciji.ba


 


Stranica 3 od 8