PRONI Omladinski rad Volonteri Br?ko Mladi iz Br?kog na radnom kampu
Mladi iz Br?kog na radnom kampu PDF Ispis E-mail
Omladinski rad - Volonteri Br?ko

U period od 09.08. do 17.08. 2013. godine, ?etiri PRONI aktivista boravila su u volonterskom kampu ‘’Colony’’ u Bosanskoj Otoci. Boravak volontera u ovom kampu i u još tri me?unarodna volonterska kampa u BiH organizovan je u sklopu projekta “Learn, volunteer, share”koji uz podršku NVO ‘’International Visegrad Fund ‘’ organizuje mreža NVO iz jugoisto?ne Evrope SEEYN. Aktivisti iz Br?kog, Maša Ba?anov, Dejana Baljak, Saša Peši? i Goran Vu?i?, u kampu u Otoci boravili su u sklopu projekta ‘’Mladi grade budu?nost u Br?ko distriktu BiH’’.

Volonterski kamp ‘’Colony’’ u Bosanskoj Otoci svake godine organizuje Demokratski centar Nove Nade iz Bosanske Otoke, a pruža mogu?nust smještaja I raznolikih aktivnosti za 15 volontera. Kamp je smješten u prelijepom predjelu na obali rijeke Une, svega nekoliko kilometara od grada. Kamp je, pored udobnih šatora za dvije osobe, opremljen svim neophodnim objektima i opremom, kao što su kuhinja, tuševi, toaleti… uz neborjene mogu?nosti za uživanje u prirodi i prednostima koje nudi Rijeka Una – od plivanja, plovidbe ?amcima do ribolova i raznih sportskih aktivnosti. Generalni ciljevi kampa su omogu?avanje prostora volonterima za kreativni rad uz koji mogu razvijati svoje vještine, pozitivne vrijednosti i stavove te svoja znanja i vještine primjenjivati u praksi.

U skladu s ovim opštim ciljevima, i ovogodišnje aktivnosti volontera su bile posve?ene daljnjoj izgradnji i oboga?ivanju prostora u kampu sa naglaskom na o?uvanju okoline kroz korištenje i recikliranje sekundarnih sirovina, tj. raznih otpadnih i odba?enih materijala. Grupa u kojoj su boravili naši volonteri preuzela je zadatak da popravi i postavi ogradu oko kampa te popravi nasip prema rijeci Uni.

Pored toga radilo se na izradi novih sadržaja i oboga?ivanju prostora za odmor, rad i rekreaciju koje ?e koristiti u?esnici budu?ih radionica i projekata u kampu. Tako je od raznih otpadnih materijala (kolutovi za žicu, odba?ene drvene grede, letve, itd.) napravljeno 6 stolova sa sjedalicama.

Grupa je posebno uživala prave?i indijanski vigvam koji je poslužio kao test za budu?i projekat ‘’indijanskog kampa’’. Pored ovih radnih aktivnosti, volonteri su u?estvovali u nekoliko radionica na temu samozapošljavanja kroz vlastitu inicijativu i razvijanje novih i neobi?nih ideja.