PRONI Omladinski rad Volonteri Br?ko
Volonteri Br?ko
PDF Ispis E-mail
Omladinski rad - Volonteri Br?ko

PRONI Centar za omladinski razvoj ponovo ima goš?u iz Švedske. Naime, sada ve? tradicionalno, PRONI je doma?in studentima iz Švedske za njihovu radnu praksu za fakultet. Ove godine pet tjedana a u našoj organizaciji ?e provesti Bemnet Mekuria koja za zadatak ima napisati rad o funkcioniranju organizacija civilnog društva na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini.

Tijekom svog rada Bemnet ?e raditi intervjue sa ?lanovima/cama, korisnicima/cama i zaposlenicima/cama PRONI Centra, predstavnicima/cama drugih organizacija u Br?ko distriktu BiH, te nekoliko predstavnika Vlade Br?ko distrikta BiH.

Pored ovoga, Bemnet ?e održati i nekoliko radionica za mlade u Br?ko distrktu BiH, te interkulturalnu ve?er sa volonterima.

 
EVS u Norveskoj PDF Ispis E-mail
Omladinski rad - Volonteri Br?ko

Odlu?iti se na volontiranje u Bosni i Hercegovini za mlade i nije tako jednostavno. Mnoštvo organizacija, razli?iti pristupi, projekti i onda pitanje da li ?e to biti negdje bitno i vrednovano?
A kako se onda odlu?iti na volontiranje u Europskom volonterksom servisu i oti?i negdje na duži period. Naša volonterka Dijana je u avanturi volontiranja ve? duže u Banja Luci, a sad ve? tri mjeseca u Norveškoj na EVS pustolovini.
Kako Dijana vidi svoje volontiranje u Norveškoj ?itajte u produžetku.

Moj život u hladnoj Norveškoj.
Rijetkima se dogodi ovakva prilika. Prilika života. Da ostavite sve za sobom, prijatelje, porodicu, voljene pa ?ak i sve materijalne stvari koje posjedujete jer vjerujte teško je puno toga ubaciti u kofer od 23kg i odete u novi život. Da li sam ja zaista znala gdje idem i šta ?u raditi? Ne. Nisam znala ali sam otišla. I ne kajem se ni sekunde. Otšila sam da upoznam sebe bolje. Da se pronadjem u moru mogu?nosti koje mi nude u Trondheimu. U dva mjeseca doživjela sam više nego dosta ljudi u cijeloj godini. Obišla sam tri najve?a grada u Norveškoj, krstarila po fjordovima, kupala se u moru od kojeg se kosti lede, probala od hrane sve i svašta, upoznala ljude sa razli?itih dijelova svijeta i priznajem da sam neke morala na?i na google jer nisam imala predstavu gdje se nalaze, našla prijatelje koji znaju norvški koliko i ja a od engleskog jedva znaju re?i kako si, plesala uz iransku muziku, plakala od za?injene eritrijske hrane, divila se indijskoj nošnji, planinarila u zemlji trolova i jednostavno uživala svaki dan.
Naravno ja nešto zaista i radim ovdje. Budim se prije sunca, sa temperaturom blizu nule, spremam i odlazim u školu za odrasle imigrante koji još ?ekaju na pozitivan ili negativan odgovor gdje sam asistent profesoru.Pošto mi norveški jos nije ja?a strana moj glavni posao je da stvorim prijatnu sredinu i da imigranti osje?aju da imaju nekoga ako im zatreba pomo?, da ih podstaknem da dolaze u školu i da im budem podsticaj za u?enje norveškog. Pored toga tu je i predivna kuhinja u kojoj pomažem kad god imam slobodnog vremena. Kako bolje upoznati kulturu nego kroz hranu? Slijede?i dio dana provodim u školi za djecu imigranata koji su dobili pozitivno i tu im pomažem da matematikom. Zbog u?estalnih selidba nisu imali priliku da pristojno školovanje i sad imaju priliku da to nadoknade. Prvi dan na ?asu matematike bilo je jedan u?enik. Sad ih ima u tolikom broju da imamo još nekoliko pomaga?a samo za matematiku. Za koji dan kre?em sa novim intenzivnim kursom norveškog koji ?e mi sedmi?no uzeti oko 20h rada.

Pored zvani?nog dijela tu je i onaj neprocijenjivi dio. Dio socialnog života. U?enik iz Irana, prvak u kik boksingu je prihvatio da bude moj trener. Sat boks, sat tr?anja a od novembra i nekoliko sati plivanja i vježbanja u vodi. Kafe sa bosancima, šetnje sa afganistancima.. Zaista se ne mogu požaliti.

Ako vam se stvori prilika da odete na EVS ne razmišljajte ni sekunde ve? kupite neki dobar kofer i direkt na put.

 

 

 
PDF Ispis E-mail
Omladinski rad - Volonteri Br?ko

PRONI volonterka Amra Liši?, diplomirana profesorica njema?kog jezika i književnosti, je dobila punu stipendiju OWL-Studienfonds (http://www.studienfonds-owl.de/). Ovu stipendiju dodjeljuje njema?ka pokrajina Sjeverna Rajna-Vestfalija dobrim, motivisanim i društveno angažiranim studentima za bachelor ili master studij. Amri je dodijeljena stpendija za master studije, te se upisala na Universitet Bielefeld na master studij "njema?ki kao strani jezik i germanistika" (Deutsch als Fremdsprache und Germanistik). Amra ?e naredne dvije godine provesti u Njema?koj, a stipendija joj pored studentskih troškova, zdrastvenog osiguranja  pokriva i putovanje ku?i za vrijeme ljetnih odmora.

Amrina stipendiranje nije samo zansovano na njenim dobrim fakultetskim ocijenama ve? i na angažmanu u zajednici, volonterskom iskustvu i radu sa mladima u našoj organizaciji.  Naime, Amra je volontiranjem u PRONI Centru vodila radionice njema?kog jezika za svoje kolege i volontere i volonterke i upravo na tome zaradila dodatne bodove za stipendiranje. O Amrinim daljim studijskim danima i suradnji sa volonterima i volonterkama ?ete ?itati još.

 
Volonteri PRONI Br?ko zapo?eli novi projekat PDF Ispis E-mail
Omladinski rad - Volonteri Br?ko

 

Tijekom kolovoza i rujna PRONI volonteri su radili pripreme i zapo?eli novi projekat koji se bavi zaustavljanjem nasilja me?u vršnjacima. Projekat naziva „Jesam li ja ?ovjek ili?“ implementira volonterski tim obu?enih volontera sa dva diplomirana pedagoga uz finacisjku podršku Fonda za omladinske projekte –FOP, SHL Sarajevo.

Projekat ?e pored anketiranja u?enika i u?enica svih srednjih škola, radionica za u?enike i u?enice tre?ih razreda sadržavati i promociju rada svake škole kroz tzv Sajam nenasilja.

Volonteri su zapo?eli aktivnosti promoviranja projekta po srednjim školama Br?ko distrikta BiH i naišlina odli?an odaziv ravnateljs i pedagoga.

 

 
PDF Ispis E-mail
Omladinski rad - Volonteri Br?ko

Dvoje mladih iz Bosne i Hercegovine ?e provesti godinu dana volontiraju?i u Norveškoj zajedno sa mladima iz Italije.

PRONI je kao akreditirana organizacija za Europski volonterski servis,  partner na projektu koji se u narednih godinu dana implementira u Norveškoj, u Trondheimu, gdje ?e grupa od 4 mladih volontirati godinu dana.

Mladi iz Bosne i Hercegovine su Dijana Odobaši?, volonterka i aktivistica organizacije Zdravo da ste, Omladinski centar, iz Banja Luke, i Dejan ?abrilo predsjednik i aktivista organizacije Forum mladih iz Bijeljine.Oboje imaju iskustva u radu sa mladima u Bosni i Hercegovini i upravo zato su se odlu?ili na novu avanturu i u?enje. Dijanu posebno zanima vršnja?ka edukacija, a Dejan se u slobono vrijeme bavi fotografijom.

Trenutno oboje rade na upoznavanju okruženja, organizacije i ljudi sa kojim ?e raditi, te naravno u?e osnove norveškog jezika i osnovne korake u implementiranju EVS projekta.

Uskro ?ete ?itati više o njihvom radu sa mladima u Norveškoj.

 
Dan Europe sa volonterima PDF Ispis E-mail
Omladinski rad - Volonteri Br?ko

 

PRONI volonteri i volonterke i danas obilježavaju Dan Europe.
Ove godine mladi su promovirali svoje korake ka boljem te se družili sa djecom iz osnovnih škola Br?ko distrikta BiH u Euro info centru.
Na Trgu mladih je volonterka Europskog volonterskog serivsa u PRONI Centru, Dagna Lewandowska radila promociju EVS, projakta mladih. Gra?ani koji su se družili sa nama imali su šansu dobiti nagrade Euro info centra.
Spot i pjesmu Koraci mozete vidjeti OVDJE

 

Napominjemo kako je 
Dan Europe obilježava se 9. svibnja svake godine. Naime, 9. svibnja 1950Robert Schuman, tadašnji ministar vanjskih poslova Francuske predstavio je svoj prijedlog formiranja Europske zajednice za ugljen i ?elik. Ovaj prijedlog, poznatiji kao "Schumanova deklaracija", smatra se po?etkom formiranja onoga što je danas poznato kao Europska unija.
Danas se deveti svibnja, uz himnuzastavu, uzima kao europski simbol. Vije?e Europske unijeMilanu 1985. godine donijeo je odluku kojom se 9. svibnja svake godine obilježava kao "Dan Europe".
Dan Europe je prilika za aktivnosti i festivale koji Europu približavaju njenim gra?anima. Za posjetioce su tog dana sve institucije Europske unije otvorene. Slogan prate?ih akcija svake godine odre?uje zemlja koja je u tom periodu predsjedavaju?a Europske unije.
Dan Europe obilježava se i u drugim gradovima BiH gdje djeluju EUinfo centri na na?in da se tjedan u koji pada 9. svibnja obilježava kao Europski tjedan.

 

 


Stranica 6 od 8