PRONI Omladinski rad Volonteri Br?ko PRONI volonterka stvara budu?e interakcije
PRONI volonterka stvara budu?e interakcije PDF Ispis E-mail
Omladinski rad - Volonteri Br?ko

 

Naša volonterka Azra, je nedavno išla na trening semnar u Slova?ku. Ostvarila je kontakte sa mladima iz regije ali i Slova?ke. Sa njihovim organizacijama PRONI i Azra ?e nastaviti raditi i u budu?nosti.
Što je radila i kako je sve izgledalo ?itajte dalje.
Seminar "Local Connections for Future Interactions" zapo?eo je 28. 11. 2013. u Bratislavi. U?esnici na seminaru su bili mladi iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Slova?ke i ?eške. Prvi dan se sveo na me?usobno upoznavanje, upoznavanje sa temom, i na kraju smo imali interkulturalno ve?e. Predstavili smo zemlje iz kojih dolazimo, tradicionalnu hranu i pi?a.

Drugi dan je zapo?eo sa predstavljanjem organizacija za koje volontiramo ili radimo. Sve se svodilo na kreativno predstavljanje.

Poslije smo otvorili temu koja se ti?e problema u našim lokalnim zajednicama. I pored toga što smo iz razli?itih država ustanovili smo da uglavnom imamo sli?ne probleme. Te smo razgovarali o tome kako da mi uti?emo na promjene u svom društvu.

Tre?i dan je bio baziran na planovima za budu?nost, kako da se povežemo, kako da sura?ujemo me?usobno, te ostvarujemo zajedni?ke projekte. Pored mnoštva ideja i novih saznanja ustanovili smo da ?emo nastaviti suradnju kako bi to sve omogu?ili.

?etvrti dan završava kao i svaki završetak nekog seminara: evoluacija, razmjene mišljenja, pohvala i primjedbi, kojih na ovom seminaru nije ni bilo.