PRONI PRONI O nama
PRONI
Subota, 10 Maj 2008 02:54

Ukratko o PRONI Centru

PRONI Centar za omladinski razvoj je nevladina, neprofitna i nestranačka organizacija osnovana sa ciljem organizovanja i sprovođenja obrazovanja u području socijalnog rada sa mladima uz promovisanje volonterizma među aktivnim građanima.

PRONI Brčko je nagrađivana organizacija koja ima 5 stalno zaposlenih, 90 volontera i više od 2500 registrovanih članova.

U posljednjih sedamnaest godina PRONI Centar je implementirao stotine projekata za mlade i druge ciljne grupe uz veliku podršku Švedske agencija za međunarodni razvoj, USAID-a, UNDP-a, Vlade Brčko Distrikta, opštine Bijeljina i drugih međunarodnih i domaćih partnera. Posebno smo ponosi na projekte univerzitetskog nivoa obuke preko 350 Omladinskih radnika (1998-2004), izgradnju Omladinskog centra u Brčko distriktu BiH (2004), projekat Omladinske banke (2002-2005), projekat Mreže omladinskih klubova Brčko distrikta BiH (2007-2014), Festival Omladinskog Rada – FORA (2001-2013), Mladi Eko Lideri (2012-2014), Mladi Grade Budućnost u Brčko distriktu BiH (2011-2014), Lokalni Volonterski Servisi u Brčkom i Bijeljini (201-2014) te na stotine drugih projekata realizovanih sa mladima u proteklih 16 godina.

PRONI Centar je osnovan u augustu 1998. godine, postoji već 17 godina i ima kancelarije u Brčkom i Bijeljini a aktivnosti sprovodi na nivou BiH, kao i na evropskom nivou kroz partnerstva i umrežavanje sa drugim organizacijama.

Vizija

PRONI Centar za omladinski razvoj ima viziju da svi mladi ljudi imaju sposobnosti da razviju sebe i jednaku mogućnost da doprinesu demokratskom i pravednom društvu u kome su njihove potrebe prepoznate i riješene. Aktivizam, saradnja i razumijevanje među ljudima su sastavni dio demokratskog i pravednog društva.

Misija

PRONI Centar za omladinski razvoj je nevladina, neprofitna, nestranačka, lokalna omladinska organizacija osnovana 1998 koja radi na razvoju demokratskog društva kroz: Zaštitu i promociju ljudskih prava, Omladinski rad u zajednici, Društveno obrazovanje, Izgradnju mira, Međusektorsku saradnju, Podršku omladinskim inicijativama, Promociju EU integracija i Rad sa lokalnim zajednicama.

PRONI Centar radi na premoštavanju barijera koje stvaraju različitosti unutar društva. Radimo za pojedince i grupe u društvu koje će imati dobrobit od samog rada organizacije sa posebnim fokusom na mlade ljude.

PRONI Centar radi u poslijeratnim područijima gdje je posebno izražena potreba za društvenom obnovom.

Metodologija

Radimo na principima i modelima društvenog obrazovanja baziranog na iskustvima i pozitivnim primjerima metodologije omladinskog rada i rada u zajednici primjenjenih u EU. Modeli društvenog obrazovanja koje promovišemo i primjenjujemo su:

Interaktivni način učenja,

Interkulturalni pristup,

Timski rad,

Individualni rad,

Stvaranje sigurnog prostora za razvoj,

Podsticanje odgovornosti i kreativnosti,

Promocija volonterskog rada i

Podizanje svijesti kod mladih o njihovim pravima i obvezama.

Strateški pravci PRONI Centra

Razvoj mladih, demokratskog i pravednog društva kroz omladinski rad

Aktivizam i uticaj na razvoj demokratskih procesa

Obrazovanje za razvoj mladih i zajednice po demokratskim principima

Organizacijski razvoj prema održivosti

Životna sredina i održivost

Razvoj lokalnih zajednica

Organizaciona struktura

Skupština

Skupština PRONI-a broji 30 članova.

Upravni odbor

Upravni odbor PRONI-a broji 7 članova izabranih iz Skupštine PRONI-a.

Generalni menadžer

Izvršni direktor

Menadžer za omladinski rad

Administrativni menadžer

Manadžer za financije

Omladinski radnici i volonteri

Internacionalne i lokalne mreže

EVS (Evropski Volonterski Servis), YEN (Youth Express Network), Anna Lindh Foundation (Anna Lindh Fondacija), Forum Syd Balkan projekat, Dunav mreža nevladinih organizacija, Koalicija za REKOM, Igmanska inicijativa, BiH Omladinska mreža, Mreža Pravde, Mreža mira BiH, YouthBuild Balkans mreža.

Rad na izgradnji mira

PRONI Brčko je bila jedna od prvih organizacija koja je počela da radi na izgradnji mira u BiH koristeći obrazovanje omladinskih radnika i njihove prakse kao sredstvo. Od 1998 godine PRONI Brčko (u to vrijeme poznat kao PRONI Institut za Socijalno obrazovanje) je započeo obrazovne programe za mlade koji su dolazili iz različitih etničkih grupa i religija u BiH (Bošnjaci-Musimani i Srbi-Pravoslavci) sa ciljem da poprave porušene „mostove“ i razbiju predrasude kod mladih ljudi u BIH.

Te obrazovne i aktivnosti izgradnje mira koje su započele 1998. godine su postavile temelje za buduće aktivnosti i rezultate.

PRONI je organizovao više od 100 obrazovnih aktivnosti na polju Izgradnje mira, više od 200 interkulturalnih razmjena u BiH i regionu, organizovao i pomogao više od 1000 radionica gdje su vođe radionica i učesnici dolazili iz različitih etničkih pripadnosti u BiH.

PRONI Brčko je dokazao da je multietnički suživot moguć i postao prva Omladinska nevladina organizacija koja je uključila sve tri etničke grupe tokom 2000. godine i od tada PRONI Brčko radi na promociji multietničkog pristupa u BiH.