PRONI Omladinski rad Omladinski rad
Omladinski rad
Omladinski rad/rad sa mladima PDF Ispis E-mail
Omladinski rad - Omladinski rad

PRONI Omladinski radnici/e su  kvalifikovane osobe (obrazovne/iskusne/motivisane) koje rade sa mladim ljudima na razne na?ine neformalnog i formalnog sadržaja, fokusiraju?i se na li?ni i društveni razvoj kroz odnos jedan na jedan i grupne aktivnosti. Facilitator u?enja može biti njihov glavni zadatak, ali ?e omladinski radnici najvjerovatnije uzeti pristup baziran na socijalnoj pedagogiji ili direktnom socijalnom radu. U mnogim slu?ajevima, ove uloge i funkcije se kombinuju me?usobno.

Omladinski radnici/e svjesno pokušavaju da iskoriste svaku priliku sa mladima, u individualnom radu, u grupnom radu kroz razli?ite aktivnosti kao i kroz rad u zajednici da kroz razgovor i iskustveno u?enje pomognu mladima da ispune razvojne potrebe kao što su potreba za priznanjem i vrednovanjem, potreba za novim iskustvima, odgovornoš?u kao i potreba za ljubavlju i sigurnoš?u.

Omladinski rad je planiran program (neformalnog) obrazovanja, kreiran sa svrhom pružanja podrške mladima u procesu osamostaljivanja tako što im omladinski radnik/ca pomaže u li?nom i socijalnom razvoju kako bi postali aktivni ?lanovi/nice društva kojeg su dio.