PRONI Erasmus+ Mladi
Erasmus+ Mladi

Kontakt točka Erasmus+ Mladi na dijelu/Mladi u akciji za Bosnu i Hercegovinu je PRONI Centar za omladinski razvoj.
PRONI Centar radi s mladima u Bosni i Hercegovini od 1998.te ima ostvarena partnerstva sa velikim brojem mladih ljudi, neformalnih grupa mladih , omladinskih i drugih organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini, regiji ali i svijetu.
Kontakt točkom koordinira Senada Sušić, Menadžer za omladinski rad PRONI Centra.
U radu kontakt točke pored koordinatorice aktivno su uključeni zaposleni PRONI Centra i volonterski tim kontak točke.

Vise informacija o aktivnostima i samom programu Erasmus+ u polju mladih pronađite na: http://erasmusmladi.ba/

Login