PRONI Omladinski rad Volonteri Br?ko
Volonteri Br?ko
Volontiranje u Poljskoj - izazov i zadovoljstvo PDF Ispis E-mail
Omladinski rad - Volonteri Br?ko

Anel Rami?, student Filozofskog fakulteta u Sarajevu, volonter PRONI Centra je zapo?eo svoj me?unarodni volonterski projekt putem Europskog volonterskog servisa - EVS. U slobodno vrijeme Anel se bavi muzikom.

Kako se Anel snašao i kakve su mu prve impresije ?itajte iz njegovog teksta.

Možda su neki primijetili da sam nestao iz Br?kog prije otprilike mjesec ipo,ali nema razloga za brigu, uputio sam se na EVS avanturu. Nalazim se u prelijepom gradu na rijeci Odri pod nazivom Wroclaw u Poljskoj. U ovom gradu sam bio i prije svog EVS projekta, tako da izbor mjesta nije bio slu?ajan, teren je predhodno dobro provjeren.

Prije polaska u Poljsku bio sam nesiguran samo oko jedne stvari, mog projekta. Moram priznati da sam izabrao posao koji nije za sva?iji želudac. Naime, volontiram u organizaciji koja se bavi radom sa djecom i starijima oboljelim od cerebralne paralize. S obzirom da prije nisam imao iskustva u radu sa takvim osobama, zaista nisam mogao znati sta da o?ekujem. Ali vec prvi dan na poslu u centru za terapiju je bio totalno opušten. Smatram da sam prili?no brzo stupio u kontakt sa u?esnicima terapija sto mi je omogu?ilo da svoj posao u?inim puno zanimljivijim.

Ogromna pomo? na poslu je moje znanje poljskog jezika. Jezik sam po?eo u?iti kada je u Br?kom u našoj organizaciji volontirala Poljakinja. Poznavanje jezika mi je i velika prednost u upoznavanju novih ljudi u Wroclawu. Naravno, svima je zanimljiv Bosanac koji pri?a poljski,  tako da ve?inu slobodnog vremena provodim druže?i se sa Poljacima.
Živim u prili?no velikom stanu sa još dva volontera iz Bugarske i Gruzije, koji su ok, ali ipak ne neko savršeno društvo za mene. Funkcionira, ali nismo još sasvim se sprijateljilli. Sve u svemu, snalazimo se. Vikendima pokušavam sto manje biti ku?i, tako da koristim lijepo vrijeme  za izlete u prirodu, ili putovanje u neki drugi grad.

EVS je otvoren za sve mlade, uzrasta od 18-30 godina, bilo da poti?u iz neke od Programskih ili Partnerskih zemalja, i bez obzira na njihovo obrazovanje i prethodno iskustvo. U izuzetnim slu?ajevima, u EVS-u, tako?e,mogu u?estvovati i mladi uzrasta 16-17 godina. EVS je samo jedna od akcija programa Mladi u akciji. Mladi u akciji je program Europske unije namijenjen mladima i organizacijama aktivnim u radu s mladima u razdoblju od 2007. do 2013. godine. Glavnu rije? u osmišljavanju i provo?enju projekata imaju upravo mladi. Odrasli su ovdje prisutni samo kao podrška. Klju?na rije? je neformalno u?enje, što zna?i da se ono odvija na ležeran na?in, uz zabavu, druženje, volontiranje i razmjenu iskustava.

PRONI Centar je jedna od dvije organzacije u Br?kom akreditirana za rad sa EVS volonterima. Ukoliko želite znati više o na?inima volontiranja korz ovaj program pišite na Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript

 
PDF Ispis E-mail
Omladinski rad - Volonteri Br?ko

PRONI Centar je, kao akreditirana organizacija za EVS, potpisala porazum za još jednog loklanog volontera koji ?e provesti godinu dana u EU.

Naime Anel Rami? ?e od 24.9.2012. živjeti i volontriati u Poljskoj u organizaciji Ostojai, rade?i na projektu Cultural Diversity for Common Actions. Specifi?nost projekta jeste da ?e Anel sa volonterima iz još pet zemalja raditi na razli?itim manjim projektima. Anelov fokus ?e biti mladi sa posebnim potrebama, te ?e kroz projekat raditi na razbijanju predrasuda i stereotipa prema ovoj populaciji.

Mladi u akciji je program Europske unije namijenjen mladima i organizacijama aktivnim u radu s mladima u razdoblju od 2007. do 2013. godine. Glavnu rije? u osmišljavanju i provo?enju projekata imaju upravo mladi. Odrasli su ovdje prisutni samo kao podrška. Klju?na rije? je neformalno u?enje, što zna?i da se ono odvija na ležeran na?in, uz zabavu, druženje, volontiranje i razmjenu iskustava. Program ima 5 akcija od kojih BiH može koristiti direktno 3.

Europski Volonterski Servis (EVS) je jedna od njih. EVS je otvoren za sve mlade, uzrasta od 18-30 godina, bilo da poti?u iz neke od Programskih ili Partnerskih zemalja, i bez obzira na njihovo obrazovanje i prethodno iskustvo. U izuzetnim slu?ajevima, u EVS-u, tako?e, mogu u?estvovati i mladi uzrasta 16-17 godina. Više o programu možete saznati na www.mladiuakciji.ba

Ina?e Anel je u student Engleskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu, Univerziteta u Sarajevu, a u slobono vrijeme se bavi pisanjem pjesama, te muzikom.

Uskoro ?ete mo?i više ?itati o Anelovom volontiranju, a do tada uživajte u njegovim pjesmama OVDJE
 

 
PDF Ispis E-mail
Omladinski rad - Volonteri Br?ko

 

Regionalni trening pod nazivom „Youth Social Mobilization to End Violence against Women and Girls“  održan je od 16.-18. maja u hotelu Vu?ko na Jahorini. Pod organizaciojom UN Women-a, trening je okupio 30 mladih ljudi iz Hrvatske,Makedonije, Srbije i Bosne i Hercegovine koji su vec aktivni  u rješavanju ovog problema. PRONI Br?ko predstavljali su Damir Pervanovi? i Elvira Adžiki? koji su bili dio kampanje „16 dana aktivizma za zaustavljanje nasilja nad ženama 2010. godine.  Cilj treninga bio je podizanje svijesti o ovom problemu, razmjena ideja i dosadašnjih iskustava kao i pronalaženje novih ideja za rješavanje nasilja nad ženama.

U toku tri dana obradjivane su teme poput:

- Kreiranje kampanje za zaustavljanje nasilja nad ženama i djevojkama

-Primjeri drustvenih medijskih kampanja

- Mo? fotografija u kampanjama

-Vršnja?ka edukacija i zaustavljanje nasilja nad ženama i djevojkama,

-Osmišljavanje akcionog plana.

U?esnicima su imali priliku i da se upoznaju sa pozitivnim praksama nekih organizacija i projekata iz regije,poput „Centra 8“  i njihovog projekta „Budi muško“ iz Beograda koji podrazumijeva edukaciju mladi?a i njihovu ulogu u zaustavljanju nasilja nad ženama, i „KOŠNICE“ iz Sarajeva  mreže za jacanje mladih liderki u organizacijama.

Metode treninga bile su poluformalne,gdje je osim predavanja bilo i rada u grupama,radionice kao i mnoge diskusija.

Osim formalnog dijela treninga,UN Women  je organizovao i izlet u Sarajevo za sve zainteresovane. Veliki broj u?esnika prvi put su bili u BiH pa im je ovo bila jedinstvena prilika da upoznaju Sarajevo i uzivaju u njegovim ljepotama.


 

 
Eko lideri za "zelenije" sutra PDF Ispis E-mail
Omladinski rad - Volonteri Br?ko

 

Trening „Eco leaders- leading to greener tomorrow“ pod organizacijom udruženja gra?ana „Know How“ u suradnji sa programom „Mladi u akciji“ održan je u Srbiji u Subotici od 17.2.- 24.2. 2012. Trening je okupio 20 mladih ljudi iz ?etiri države (Bugarska,Portugal,Srbija i BiH) koja radi sa mladima na problemima vezanim za ekologiju i o?uvanje okoline. Bosnu i Hercegovinu su predstavljali mladi iz projekta Mladi grade buducnost u Brcko distriktu BiH, Mladi eko lideri i volonteri i volonterke PRONI centra.

Kroz  sedam dana u?esnici treninga su prošli obuku iz oblasti komunikacijskih i organizacijskih vještina, ekologije i medija, lobiranje i zagovaranje kao i pisanje projekata i razvijanje projektnih ideja. Tokom obrade teme „Ekologija i mediji“ gost je bila godpo?ica Sandra Irševi?, novinarka na Eko tv u Subotici .

Znanje ste?eno kroz teoriju imali su priliku primjeniti u praksi organizovavši akciju u zajednici. Organizovali su posjetu srednjoj tehni?koj školi u Subotici gdje su pred oko tridesetak srednjoškolaca održali prezentaciju na temu „Prirodni resursi i recikliranje“. Osim prezentacije, poslat je i poziv medijima gdje su u?esnici treninga imali priliku preko medija upoznati javnost o njihovoj akciji kao i ciljevima akcije.

Tokom treninga korištene su neformalne metode u?enja poput rada u grupama, radionice, debate, role ply i sli?no. Sva predavanja i rad tokom treninga odvijali su se na engleskom jeziku.

Osim dijela treniga posve?enom edukaciji, u?esnici su imali i zabavni dio terninga poput posjete jezeru Pali?, posjete Zološkom vrtu Subotica, turisti?ki obilazak grada kao i organizovanje interkulturalne ve?eri gdje su u?esnici predstavili svoju zemlju ostalima.


 

 
PDF Ispis E-mail
Omladinski rad - Volonteri Br?ko

Dijana je mlada djevojka iz Banja Luke koja se odlu?ila volontirati kroz Europski volonterski servis (EVS). Ranije ste imali priliku ?itati o njenim po?etcima, a kako sada provodi dane ?itajte u produžetku.

Ukoliko se odlu?ite na EVS kontaktirajte PRONI. Do tada uživajte u Dijaninom EVS dnevniku.

FOTO: Dijana sa prijateljicama

Ja, jag kan snakke norsk nĺ :D

Ulaze?i u zimu sve dublje i dublje dobila sam priliku da otkrijem dosta ?ari koje krije ovaj magi?ni grad. Pet mjeseci u Trondheimu  mi je otvorilo o?i prema novim mogu?nostima i vrijednostima. Kad ste sami u tudjoj zemlji i najmanja lijepa gesta vam zna?i više nego svo blago svijeta.Upoznala sam porodicu iz Bugojna koja je me je prigrlila kao ?lana porodice i sa kojima  sam proslavila sve velike praznike i dalo mi sigurnost da šta god se dogodi nisam sama ve? da imam njih.

Upornim radom propri?ala sam na Norveškom. Naravno zapnem tu i tamo ali ohrabrena toplim osmjesima poznanika nastavljam borbu sa tim nevjerovatnim jezikom. Malo se i obi?aji mijenjaju kako dani prolaze. Ne pla?em vise za doma?om kafom mada mi pomisao o krompiruši  i dalje zasuzi o?i. Navikla sam na vafle za doru?ak mada mi mermelada sa slanom hranom jos predstavlja ?udjenje. Sa boljim poznavanjem jezika dobila sam nove zadatke koji mi dane dodatno ispune. Radim kao kokoreograf za bolivudski plesni ?in, neprestano skiciram kostime za budu?u predstavu, pomažem savjetu ucenika oko budu?eg bala kao i oko vannastavnih aktvnosti. Asistiranje profesorima mi je i dalje najdrazi dio posla mada ni rad na kasi mi nije mrzak.Ko još ne voli da radi sa parama?

Svakim danom moj životni plan se dopunjava a snovi o ušpjesnoj karijeri i školovanju se bliže javi. Ne znam sta slijede?i dan donosi ali sam spremna na sve. Što bi moj prijatelj rekao : Ne znaš za šta je dobro a za šta je loše.  Slika o ljudima koji pohadjaju škole se drasti?no promijenila. Razumijevši njihove životne pri?e i trud koji su uložili da dodju do obe?ane zemlje i da se edukuju na sve mogu?e na?ine u?inili su me zahvalnom za sve sto mi je bilo pruženo. Moji prijatelji kojima porijeklo vodi iz razli?itih dijelova svijeta me podsti?u da radim i u?im jer to su mladi ljudi koji govore po nekoliko jezika i pišu razli?itim pismima a sve zahvaljuju?i svojim napornim radom. Nakon nekoliko mjeseci  ostvarila sam grupu predivnih prijatelja sa kojima iz dana u dan otkrivam sve više o kulturama i obi?ajima drugih nacija kao i o prijateljstvu i poštovanju.

Svojim dolaskom u Norvešku donijela sam puno dobre volje i nade da je odluka koju sam u kratkom roku donijela bila ispravna. Sad bi mi bilo teško zamisliti da nisam pošla na ovaj put.

EVS pustolovina vam ponudi ?injenice a na vama je da stvorite pri?u. Moja pri?a je pri?a o mom nastavku zivota u nepoznatom i na?inu kako sam je prigrlila i napravila svojom. Sretna sam sto više nisam sama jer mi je saputnik drug iz Sanskog Mosta Anes Mulali? koji nam se nedavno pridružio. Pored njega sate provodim sa drugaricama iz Somalije sa kojima vodim tipicne ženske razgovore i ispijam kafe i kafe. Zbog prevelikog zbližavanja izgubim osje?aj o jeziku pa im se ?esto obratim na bosanskom. Tu je naravno i moj veliki prijatelj iz Afganistana koji mi je dao novi pogled na ljude iz te zemlje i stvorio me ljubiteljem njihove nošnje, muzike i naravno afganistanske riže . Šta vise za re?i osim da sam sretna. Iskoristite priliku i spustite prst na jednu od evropskih zemalja i priklju?ite se EVS grupi.  Ako izaberete Norvešku sa sigurnos?u vam mogu re?i da ?ete imati najljepšu godinu svog života.

 

 
PDF Ispis E-mail
Omladinski rad - Volonteri Br?ko

Volonter PRONI Centra, Sla?an Štukelji?, ina?e voditelj jedine radio emsije za mlade u Br?kom, YOUth ZONE,  je od danas i edukator programa Aktivni mladi 2011/12.

Naime u suradnji sa Omladinskom informativnom agencijom OiA BiH, Sla?an ?e podržati svoje vršnjake, srednjoškolce, da pišu i realiziraju male projekte za promjene u zajednici. Prije no zapo?ne pravi rad Sla?ane ?e pro?i obuku sa drugim edukatorima iz Bosne i Hercegovine.

 

Specijalni polugodišnji program za razvoj liderskih vještina kod srednjoškolaca u BiH kroz koji ?e mladi mo?i kreirati svoje vlastite projekte, lobirati za njih u kontaktu sa politi?arima i institucijama, predstaviti ih u medijima, dobiti finansijsku podršku za realizaciju projekata, te na kraju biti u stanju i ostvariti ih u praksi. Sve to uz obuku, podršku i mentorstvo OIA-e i partnerstvo sa MDG fondom UN-a i UNICEF-a. Kroz ovaj proces mladi ?e u praksi iskusiti šta zna?e životne vještine i klju?ne kompetencije, koliko su važne za kasnije zapošljavanje i kakva je veza izme?u obrazovanja i tržišta rada.

 

 

Edukatori su  mlade osobe (srednjoškolci i studenti) koji dolaze iz 17 gradova u kojima se realizuje projekat. Oni su izabrani od strane OIA-e, jer su se dokazali kao kvalitetni lideri prošlogodišnjih projekata, ali i izuzetno motivirani za omladinski rad i stvaranje promjena u društvu. Edukatori ?e biti osobe zadužene da dodatno promovišu konkurs za mini projekte u svojim gradovima kroz održavanje promotivnih skupova u srednjim školama, kao podrška pri realizaciji aktivnosti vezanih za Program, te finalno kao osobe koje ?e raditi mini monitoring projekata u svojim gradovima.

 

 


Stranica 5 od 8