PRONI Omladinski rad Volonteri Br?ko 2011. godina volontera i volonterki
2011. godina volontera i volonterki PDF Ispis E-mail
Omladinski rad - Volonteri Br?ko

Europska komisija objavila je da ?e 2011 biti Europska godina volontiranja! 

Uklju?ite se!  'Let's Slogo! je službeni natje?aj za logo i slogan za Europsku godinu volontiranja.
 

Zašto Europska godina volontiranja u 2011?

Više od 100 milijuna Europljana koji sudjeluju u volonterskim aktivnostima, žive solidarnost i kroz to prave razliku u našem društvu. Istraživanja Eurobarometra u 2006 su pokazala da 3 od 10 Europljana tvrde da su aktivani u volontiranju, a gotovo 80% ispitanika smatra da su volonterske aktivnosti važan dio demokratskog života u Europi.

Postoji širok niz pojmova, definicija i tradicija koje se odnose na volonterstvo. Me?utim, ono što je uobi?ajeno u cijeloj Europi je da tamo gdje se ljudi zajedni?ki angažiraju u aktivnostima da bi pomogli jedni drugima, dali podršku onima u potrebi, ?uvaju okoliš, rade kampanju za ljudska prava, ili da pokre?u akcije kako bi se osiguralo da svatko uživa pristojan život su veoma bitni koraci da društvo kao cijelina bude bolje.

 

Komisija predlaže da alocira budžet od 6 milijuna eura za Europsku godinu volontiranja te da i doda iznos od 2 milijuna eura za pripremne radnje po?etkom 2010.

Više o svemu na 

http://ec.europa.eu/citizenship/focus/focus840_en.htm