PRONI Seminari British Council online competition : “Darwin Now”
PDF Ispis E-mail
Novosti - Seminari

 Otkrijte svoju kreativnu stranu istražuju?i u svijetu Darvina i njegove evolucione teorije.

 Cilj "Darwin Now" takmi?enja je da ohrabri kreativno i kriti?ko mišljenje kod studenata osnovnih i srednjih škola kroz istraživanje Darvinove teorij.

 Tema:

Darvinove teorije evolucije.

Link:

http://www.britishcouncil.org/bih-projects-darwin-now-competition.htm