PRONI Kampanje
Kampanje
Takmi?enje za najbolji esej i fotografiju PDF Ispis E-mail
Novosti - Kampanje

?????? ????-? ? ????? ? ???????????, ??????? ????
??????? ????? 10. ???????? ? 15 ?????? ????,
?????????:
??????? ????????? ?? ????????
???? ? ??????????? ?? ????:
„??? ?? ?? ??? ?????? ??????“
? ?????????
?????? ????-? ? ????? ? ??????????? ?????????? ????????? ?? ???????? ???? ?
??????????? ?? ????? ???? ?? ????? ? ???????????, ? ?????? 10. ???????? ????
??????? ????? ? 15 ?????? ???? ?????? ? ???? ?????.

 
LITERARNO TAKMI?ENJE "MORE RIJE?I" PDF Ispis E-mail
Novosti - Kampanje

UKLJU?ITE SE SADA U

LITERARNO TAKMI?ENJE "MORE RIJE?I"

Evropski Institut za Mediteran (IEMed) i Anna Lindh Fondacija (ALF) imaju zadovoljstvo da objave lansiranje Tre?eg Izdanja "More Rije?i" Literarnog Takmi?enja.

Ohrabrujemo produkciju kratkih pri?a koje govore o razli?itim realnostima Euro-Mediteranske regije sa ta?ke gledišta mladih ljudi koji žive tu, kroz organizaciju Euro-Med Takmi?enja za kratke pri?e.. 

Ove godine, tema je pravda, jednakost i inkluzija u Mediteran i u Evropu u skladu sa objektivima Evropske Godine za Borbu protiv Siromaštva i Socijalne Ekskluzije.

 


Stranica 1 od 3