PRONI Konferencije
Konferencije
Prevencija maloljetničke delikvencije PDF Ispis E-mail
Novosti - Konferencije

 

U Doboju je 13. i 14. marta 2013. godine održana završna konferencija pod nazivom "Jačanje uloge lokalne samouprave u prevenciji maloljetničkog prestupništva i primjene alternativnih mjera u BiH"kao dio projekta "Zaštita djece izložene riziku i djece u kontaktu sa pravosudnim sistemom u BiH"čiji su nosioci i organizatori NVO "Zdravo da ste" i "Biro za ljudska prava Tuzla". Na ovoj konferenciji su učestvovali članovi radnih grupa iz sedam gradova BiH i to: Trebinja, Bijeljine, Zenice, Prijedora, Tuzle, Banjaluke i Brčkog. Učesnici su na konferenciji prezentovali rezultate rada na implementaciji Akcionog plana prevencije maloljetničkog prestupništva i primjene alternativnih mjera, kao i primjere dobre prakse tokom dvije i po godine rada iz svakog grada. Konferenciji je prisustvovao i predstavnik UNICEFA, uz čiju podršku je ovaj projekat i realizovan.
Pored prezentacija rezultata rada učesnici su, zajedničkim radom na konferenciji, definisali dalje pravce djelovanja i metode za otklanjanje poteškoća uočenih na terenu tokom rada  u proteklom periodu, kao preporuku za dalju implementaciju i širenje projekta.
Članovi Koordinacionog odbora Vlade Brčko distrikta BiH su:

1. Belmir Agić / Adnan Azapagić / Nenad Kojić, Vlada Brčko distrikta

2. Ilija Stojanović, Odsjek za evropske integracije Vlada Brčko distrikta

3. Kenad Bajrić, Policija Brčko distrikta

4. Nebojša Savić, Osnovni sud Brčko distrikta

5. Senka Petković, Pododjeljenje za socijalnu zaštitu Brčko distrikta

6. Jasna Kovačević, Pododjeljenje za socijalnu zaštitu Brčko distrikta

7. Meva Bajraktarević, Odjeljenje za obrazovanje Brčko distrikta

8. Tatjana Ristić, PRONI Centar za omladinski razvoj Brčko distrikta BiH,

9. Damir Radenković, Omladinski centar „Vermont“ Brčko distrikt.

 

 
PRONI na međunarodnom simpoziju PDF Ispis E-mail
Novosti - Konferencije

 

Od 7. - 9. marta 2013. godine predstavnica PRONI-a, Tatjana Ristić, je prisustvovala Međunarodnom simpozijumu u Gradačcu pod nazivom "ŽELIM ZNATI SVOJE PRAVO, DA BIH GA MOGLA I TRAŽITI" u organizaciji Saveza udruženja "Mreža žena Veliko srce" Gradačac. Simpozijum je organizovan u okviru projekta koji se bavi glavnim pravnim okvirima koji su u vezi sa rodnom jednakošću i osnaživanjem uloge žene u društvu, položajem žene u društvu i porodici, te ekonomskom jačanju žene. Simpozijumu su prisustvovale i predstavnice udruženja žena iz Njemačke.

 

Glavne teme ovog simpozijuma su se bavile Porodičnim zakonom u BiH i primjeni istog, obavezama organa vlasti prema zakonu Ravnopravnosti spolova u BiH, rezultatima provedenog istraživanja o socio-ekonomskom statusu žene na selu i mogućnostima ekonomskog osnaženja kroz diversifikaciju proizvoda i usluga, o ženama na tržištu rada i ekonomskoj neovisnosti žena kao preduslova sigurnog kvalitetnijeg života, kao i o traumama i vizijama Teologije u BiH. Gosti i predavači ovog skupa su bili predstavnici NVO "Mreža žena Veliko srce", Udruženje žena sudija, predstavnica Gender centra, NVO Vesta Tuzla, Udruženje nezaposlenih TK SAD JE DOSTA i dr.

 

 


Stranica 1 od 3