PRONI Seminari Zapošljavanje mladih u jugoisto?noj Evropi
PDF Ispis E-mail
Novosti - Seminari
Seminar Omladinska politika i zapošljavanje mladih u jugoisto?noj Evropi

21 - 24 oktobar 2009. Brdo, Slovenija.

Seminar organizuju zajedni?ki ured za mlade Republike Slovenije, partnerstvo mladih izme?u Evropske komisije i Vije?a Evrope i SALTO Resursni Centar jugoisto?ne Evrope.

Problemi koji  ?e biti diskutovani na seminaru se odnose na:
  • Kontekst (ne)zapošljavanja mladih
  • Integracija / uklju?ivanje nezaposlenih mladih
  • Formalna edukacija
  • Profesionalni treninzi
  • Neformalna edukacija
Poziv je otvoren za omladinske radnike ili omladinske vo?e sa interesom i uklju?enosti u probleme vezane za razvoj politike iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Gr?ke, Crne Gore, Slovenije, Srbije, Kosova.

Zaintersovani se mogu prijaviti online na http://www.salto-youth.net/applicationonline/382.html do 30. avgusta 2009.