PRONI Seminari Razvojni program vo?stva - SEE and EU
Razvojni program vo?stva - SEE and EU PDF Ispis E-mail
Novosti - Seminari

U nastojanju da podrži integracijski proces u jugoisto?noj Evropi, ?etvrti "Jugoisto?na Evropa i Evropska unija - Razvojni program vo?stva" (Southeast Europe and the EU - Leadership Development Programme) podržava 30 mladih ljudi iz zemalja jugoisto?ne Evrope. Program je pokrenut 2006. od strane TRANSFUSE Asocijacije, Berlin, i Univerzitet Evrope, Bruges.

Program sadržava sljede?e aktivnosti:

  • Ljetna akademija u Njema?koj - dvije sedmice 29 august - 12 septembar 2009.
  • Projekti pridruživanja u jugoisto?noj Evropi izme?u novembra 2009 i marta 2010.
  • Seminar u Belgiji - 5 dana, april 2010.

Seminar zatvaranja nudi u?esnicima posjetu instutucija u EU i NATO-a u Briselu.

Trajanje programa juli 2009 - april 2010.

Apliciraj online: www.seeyoungleaders.org. Krajnji rok za apliciranje: Dan Evrope 9. maj 2009. Više informacija na: http://www.seeyoungleaders.org/index.html