PRONI PRONI pri?e Mejdi Sulejmani - student, muzi?ar, prijatelj i volonter
Mejdi Sulejmani - student, muzi?ar, prijatelj i volonter PDF Ispis E-mail
Novosti - PRONI pri?e

 

Zašto si se odlu?io da volontiraš u PRONI-u?

Odlu?ilo sam se da volontiram u Proni-u zbog toga što sam htio da upoznam nove i zanimljive ljude, da putujem te da doprinesem zajednici u kojoj živim. Proni je savršeno mjesto gdje kreativnost mladih može do?i do izražaja.

U kakvim aktivnostima si do sada u?estvovao?

U?estvovao sam u mnogim aktivnostima kao što su: organizovanje FORA Festivala, kao i u?estvovanje na istom, projekat ProACTive Youth (Stop nasilju nad djevojkama i ženama), radio sam mnogo uli?nih akcija sa ostatkom ekipe iz Proni-a, urednik sam i voditelj omladinske radioemisje Youth Zone, te sam uklju?en u ve?inu stvari koje Proni radi.

Da li si inicirao neke projekte ili podjelio svoje ideje sa grupom?

Za?etnik sam ideje ProACTive Youth (Stop nasilju nad djevojkama i ženama), od po?etka u?estvujem u kreiranju i vo?enju radioemisije Youth Zone. Rado dijelim svoje ideje sa grupom .

Šta ti se najviše svi?a u volontiranju u PRONIu ?

Najviše mi se svi?a to što se jako cijeni kreativnost mladih, te Proni uveliko doprinosi razvoju mladih. Tako?er, svi?aju mi se volonteri sa kojim trenutno radim, pozitivna energija je svuda oko nas.

Da li je volontiranje pomoglo tvom li?nom razvoju?

Naravno da jeste. Nau?io sam mnogo toga. Izme?u ostalog shvatio da je svako kreativan na svoj na?in, te da se ljudi trebaju cijeniti i poštovati bez obzira na vjersko, seksualno ili drugo opredjeljenje.

Da li misliš da je tvoje u?eš?e imalo uticaja na lokalnu zajednicu? Na koji na?in?

Uveliko je imalo uticaja na lokalnu zajednicu. Ve? dugo vremena vodim Omladinski Klub u Brezovom Polju, aktivno u?estvujem u Proni-u, te sam svojim angažmanom ne samo privukao mnoge volontere u Proni, nego sam probudio svijest nekolicine mladih te ih potakao na razmišljanje.

Da li bi nešto promijenio u vezi tvog volontiranja?

Naravno da ne. Jako sam zadovoljan kako stvare sada funkcionišu.

Kako vidiš sebe kao volontera u budu?nosti?

Vjerovatno ?u ostati još mnogo godina aktivan ?lan Proni-a, trudi?u se da navedem još mladih i perspektivnih ljudi da se uklju?e u ovu organizaciju, te da svojim radom unaprijede zajednicu u kojoj žive.

intervju radila: volonterka Dagna Lewandowska