PRONI PRONI pri?e
PRONI pri?e
PDF Ispis E-mail
Novosti - PRONI pri?e

    

 

  Bojana Hadži – Stevi?

  Studentkinja I godine Pedagoškog fakulteta u Bijeljini 

  Volonterka PRONI Centra za omladinski razvoj u Bijeljini

 

 

 

 

Prvi dolazak u PRONI

Prvi put sam došla u PRONI na radionice o toleranciji koje je vodio PRONI volonter. Uglavnom, svi utisci su mi bili pozitvni zbog ljudi koji su u?estvovali na radionici, nau?ila sam nešto novo o pisanju projekata i organizaciji programa za mlade. Ispunjavala sam svoje slobodno vrijeme  u PRONI-u na koristan na?in.

 
Razlozi za ostanak u PRONI-u
Ostala sam u PRONI-u zbog ljudi koji su mene podsticali na aktivizam i sara?ivali sa mnom kroz aktivnosti u kojima sam u?estvovala.

Li?ni razvoj u PRONI-u
Otkrila sam u sebi neke sposobnosti koje nisam do sada imala prilike da otkrijem kao što je pisanje projekata i organizovanje radionica, sklopila sam nova poznanstva koja ?e mi možda pomo?i u daljem razvoju li?nosti.

Li?ni doprinos organizaciji
Davanje ideja za nove projekte, nesebi?no angažovanje u realizaciji tih projekata, vedrina i osmjeh na licu u svakom momentu kad sam u blizini PRONI-a.

Budu?e akcije
Prva akcija u kojoj sam u?estvovala kroz organizovanje i realizaciju je „Dje?ija olimpijada“ koja mi se jako svidjela i nadam se da ?e postati tradicionalno i da ?emo svake godine organizovati ovu aktivnost.
Slede?a akcija je bila „Dan volontera“ u sklopu koje sam imala priliku da upoznam PRONI volontere iz Br?kog. Imali smo jako lijepo druženje i razmjenjivali smo ideje o radionicama i aktivizmu mladih kroz volontiranje u PRONI-u.

Zadnje dvije akcije kroz koje sam mnogo nau?ila je „Konferencija mladih“ koja je održana u Banjaluci i „Dan Roma“ organizovan u Bijeljini.
Sve ove aktivnosti su organizovane da doprinesu mladim ljudima ali kroz taj doprinos, mi, koji u?estvujemo u organizaciji ovih aktivnosti uvjek se dobro zabavimo i nau?imo nove korisne stvari koje ?e svakako doprinijeti u li?nom razvoju svakog od volontera.
 

 

 
Kroz PRONI nadogra?ujem sebe PDF Ispis E-mail
Novosti - PRONI pri?e
                                                                      

 

Amela Karahmetovi?, ro?ena 17.08.1988. u Br?kom

Završila srednju Ekonomsku školu (smjer Ekonomija, pravo i administracija)

Studentkinja I prve godine Ekonomskog fakulteta u Br?kom

Volonterka PRONI Centra za omladinski razvoj u Br?kom

 

Prvi dolazak u PRONI
U PRONI-u sam od 2004. godine. U?estvovala sam u projektima vezanim za modne revije, male manekene i ljudska i dje?ija prava. Završila sam trening za volontere.

Razlozi za ostanak u PRONI-u
U PRONI sam došla da bi se družila sa mladima, djelila znanja i iskustva, da bi nau?ila nešto novo i upoznala sebe kao osobu.

Li?ni razvoj u PRONI-u
Ostvarila sam ciljeve zbog kojih sam došla u PRONI. Mada, jednom sam pro?itala da ?ovjek koji pruža pomo? (to je volonter kao što sam i ja) ustvari treba pomo? od drugih. Ova re?enica me podstakla da kroz PRONI treba da nadogra?ujem sebe kao osobu.

Li?ni doprinos organizaciji
„Kreativna radionica trbušnog plesa“ je prvi projekat kojeg sam samostalno uradila. Ideja se pojavila kao nešto novo u PRONI-u, jer u PRONI-u do sada nije niko radio ovakav projekat. Tehni?ku podršku sam u potpunosti dobila od strane omladinskih radnika PRONI Centra za omladinski razvoj. Projekat je trajao tri mjeseca, kroz 40 radionica. Postojale su dvije grupe u?esnika i svaka grupa je radila po dva termina sedmi?no. Kroz radionicu je ukupno prošlo 20 ?lanova.

Budu?e akcije
Odmaram se a poslije odmora u planu je da sa ostalim volonterima u toku ljeta organizujemo radionice otvorenog tipa u prirodi i Omladinskom centru. Radionice ?e biti na temu: slikanja, pjevanja i društvenih igara. Planiramo organizovati Karaoke Party koji ?e biti takmi?arskog tipa.

Volonteri u Br?kom me?usobno imaju veoma dobru saradnju što pokazuju dosadašnje aktivnosti, a nadamo se da ?emo to opravdati i kroz budu?e aktivnosti.
Budu?i projekat koji treba da radim sa volonterkom Elvisom bi?e snimanje dokumentarnih kratkometražnih filmova o životu, stanju i svijesti ljudi u Br?kom.  

Poruka za kraj ovog razgovora:
Dvije najdraže poruke na koje se furam su:

„Od kolijevke pa do groba, najljepše je ?a?ko doba.“ i
„Oprostit' mogu al' zaboravit' ne mogu.“


CMOKACA
 


Stranica 2 od 2