PRONI Projekti Omladinska politika Osnovano Vije?e mladih Domaljevac-Šamac
PDF Ispis E-mail
Projekti - Omladinska politika

 

U nedjelju, 10.06.2012 godine je održana osniva?ka skupština Vije?a mladih op?ine Domaljevac-Šamac. U prostorijama op?ine su se okupili predstavnici tri udruženja ( Korak, Sunce i KUD) koje ?e ujedno biti i ?lanice vije?a. Naredni korak je registracija u Ministarstvu. Na osniva?koj skupštini je izglasana predsjednica Vije?a mladih Matija Mati?, koja je ujedno i predsjednica upravnog odbora. Dok ?e funkciju nadzornog odbora vršiti Risto Kesi?. Za predsjednika skupštine je izglasan Mateo Kesi?. Pored njih izglasana je skupština koja se sastoji od 9 ?lanova.
Kroz proces osnivanja vije?a mlade u Op?ini Domaljevac-Šamac podržao je i PRONI Centar za omladinski razvoj, kao regionalni suradnik na projektu Institucionalni dijalog izme?u mladih i vlasti kroz osnivanje vije?a mladih. Nakon što dobiju potvrdu o registrciji, Vije?e mladih op?ine Domaljevac-Šamac planira napraviti sastanak na kojem ?e donjeti plan rada.
PRONI ?e i dalje pratiti rad mladih u ovoj op?ini i razvoj Vije?a mladih.

„Institucionalni dijalog izme?u mladih i vlasti kroz osnivanje vije?a mladih“ je projekt koji Institut za razvoj mladih KULT, u saradnji s partnerima, provodi s ciljem demokratske stabilizacije i razvoja civilnog društva u BiH, te formiranja institucionalne strukture predstavnika mladih, kako bi ove strukture mogle sudjelovati u svim procesima donošenja odluka za mlade na svim razinama vlasti. Projekt ?e raditi na uspostavljanju partnerskog odnosa izme?u omladinskih organizacija i vladinih institucija. Želimo stvoriti održive kapacitete omladinskih organizacija u FBiH i Br?ko-Distriktu, te omladinskog savjeta u RS-u kako bi se uspostavila vije?a mladih na svim razinama vlasti.