PRONI Projekti Omladinska politika PRONI podržava osnivanja vije?a mladih u Orašju i Domaljevcu
PDF Ispis E-mail
Projekti - Omladinska politika

 

Osniva?ka skupština Vije?a mladih koju su ?inili predstavnici tri omladinska udruženja s podru?ja op?ine Orašje: NVO Puls, Udruženje Mozak i Klub borila?kih vještina Škorpion donijeli su odluku o osnivanju Vije?a mladih op?ine Orašje. Za predsjednicu Vije?a izabrana je Adila Nišli? iz NVO Puls, za predsjednika Upravnog odbora Admir Nurki?, a za predsjednicu Skupštine Jasmina Nišli? tako?er iz NVO Puls. Usvojen je i Statut Vije?a mladih uz preporuke Instituta za razvoj mladih KULT Sarajevo, a na sastanku osniva?ke skupštine bili su prisutni predstavnici OSCE-a BiH Bijeljina i službenik za mlade op?ine Orašje. Naredni korak Vije?a mladih je registracija u Ministarstvu pravde Županije Posavske, a zatim i prvi sastanci na kojima ?e se donijeti plan i program rada za ovu godinu.Cijeli proces osnivanja je podržao PRONI kroz projekat Instutucionalni dijalog izme?u mladihi vlasti kroz osnivanje vije?a maldih. Uloga PRONI centra je bila savjedotodavna u svim koracima pri osnivanju vije?a, a ova podrška ?e se nastaviti i dalje u radu i razvitku vije?a mladih. U op?ini Domaljevac PRONI predstavnik je održao sastanak sa predstavnicima tri udruženja, pomo?nikom na?elnika, referenticom za pitanje mladih, predstavnicima OSCE-a. Na sastanku dogovern je po?etak osnivanja Vije?a mladih op?tine Domaljevac. PRONI je na ovom sastanku pružio podršku, te ?e i ovoj op?ini udruženjma pružiti podršku u osnivanju vije?a mladih.

fotografija sa osniva?ke skupštine Vije?a mladih Orašje

Projekat Institucionalni dijalog izme?u mladih i vlasti kroz osnivanje vije?a mladih provodi se u suradnji s Demokratskom organizacijom mladih Velika Kladuša, PRONI Br?ko, Omladinski savjet Vlasenica, KULT Grada?ac, te Institutom za razvoj mladih KULT uz podršku Evropske unije. Ovaj projekt nastoji uspostaviti institucionalne nevladine omladinske strukture, kako bi mogle sudjelovati u svim procesima donošenja odluka za mlade, na svim razinama vlasti. Više informacija o aktivnostima možete prona?na www.mladi.org