PRONI Projekti Omladinska politika Zapo?elo osnivanje Vije?a mladih Op?ine Odžak
PDF Ispis E-mail
Projekti - Omladinska politika

U Odžaku je održan sastanak 16.07.2012. s ciljem formiranja Vije?a mladih op?ine Odžak.

Na sastanku su predstavnici “Mozaika”, “Klub mladi posavska mahala” i “Preporod” imali priliku da se informiraju o važnosti osnivanja Vije?a mladih, implementiranju Zakona o mladima FBiH kao i da zajedni?ki diskutuju o samom procesu formiranja Vije?a mladih u njihovoj zajednici.

Sastanak je otvorio i vodio regionalni suradnik projekta “Institucionalni dijalog izme?u mladih i vlasti kroz osnivanje vije?a mladih” Ovim sastankom projekat i regionalni partner organizacija PRONI Centar za omladinski razvoj su zapo?eli prve korake ka formiranju Vije?a mladih op?ine Odžak.

Zaklju?ak sastanka svih organizacija je da je Vije?e mladih mehanizam neophodan za podršku i razvoj mladi ovog mjesta te da ?e se svi uklju?iti kako bi se vije?e osnovalo što prije. Na ovaj na?in i mladi op?ine Odžak dobijaju jednaka prava kao i mladi diljem FBiH.

Naredni korak je registracija još jednog udruženja, a zatim i osniva?ka skupština Vije?a mladih op?ine Odžak koje je neophodno za po?etak formiranja Vije?a mladih Županije Posavske.

fotografija sa sastanka sa predstavnicima udruga mladih Odžak

„Institucionalni dijalog izme?u mladih i vlasti kroz osnivanje vije?a mladih“ je projekt koji Institut za razvoj mladih KULT, u saradnji s partnerima, provodi s ciljem demokratske stabilizacije i razvoja civilnog društva u BiH, te formiranja institucionalne strukture predstavnika mladih, kako bi ove strukture mogle sudjelovati u svim procesima donošenja odluka za mlade na svim razinama vlasti. Projekt ?e raditi na uspostavljanju partnerskog odnosa izme?u omladinskih organizacija i vladinih institucija. Želimo stvoriti održive kapacitete omladinskih organizacija u FBiH i Br?ko-Distriktu, te omladinskog savjeta u RS-u kako bi se uspostavila vije?a mladih na svim razinama vlasti.

Vise o projektu OVDJE