PRONI Omladinski rad Volonteri Br?ko PRONI volonter kaze #timetoact
PRONI volonter kaze #timetoact PDF Ispis E-mail
Omladinski rad - Volonteri Br?ko

The Post-Conflict Research Center (PCRC) iz Sarajeva ?etvrtu godinu za redom je organizovao seminar pod nazivom “A Framework for Preventing and Responding to Genocide and Atrocity Crimes” (Mehanizam prevencije genocida i vezanih zlo?ina). Seminar je održan u Beogradu 17. I 18. Novembra ove godine.
Seminar je podržan od strane Ujedinjenih Nacija, koja je imala svoja 2 predstavnika u ovom polju na seminaru, a to su Paul Partner(UN Office Kosovo), i
Mario Buil-Merce (OSAPG-Office of The Special Adviser on The Prevention of Genocide). Predavanja su vodili  Dr.Adam Jones, profesor polit?kih nauka na univerzitetu British Columbia i Dr. David Simon profesor polit?kih nauka na Yale Univerzitetu.
Kao i prethodnih godina na seminaru je u?estvovalo 20 organizacija iz regiona, sa po jednim predstavnikom iz svake. Ove godine tu ?ast je imao i PRONI – Centar za razvoj mladih. Njihov predstavnik bio je volonter i aktivista Dejan Ra?en.


U?esnici su imali priliku da slušaju profesionalna predavanja o vrlo važnoj temi vezano za naše prostore, tako?e i da interaktivno u?estvuju, kako tokom seminara tako i nakon njega.
Ovo je zadnji seminar ovakvog tipa, naime nakon 100u?esnika i organizacija koji su prošli kroz ovaj trening, organizatori su odlu?ili da slede?i seminar predavaju sami u?esnici ovog projekta. Izabrani ?e biti oni koji budu najviše aktivni i zainteresovani nakon pro?enog treninga.

Volonter PRONI-ja  Dejan Ra?en ima?e priliku da iskoristi svoje znanje ste?eno na treningu odmah na projektu “Art Crossing Borders” i da teme sa seminara iskoristi za teme grafita. Uskoro više o tom projektu.

PRONI ?e nastaviti saradnju sa PCRC tako što ?e odmah ovoga mjeseca, ta?nije 26.11.(Omladinski Centar) biti doma?in za promociju njihovog novog dokumentarnog filma “ MOJE TIJELO RATNA ZONA”, koji se radi o nasilju nad ženama u porodici. Promocija filma ?e tako?e obuhvatiti izložbu fotografija.