PRONI
 
PRONI Imamo na što biti ponosni! Sretan me?unarodni dan volontera/ki!
PDF Ispis E-mail
Novosti - Aktuelnosti

Svijet oko nas se mjenja iz godine u godinu, rapidno, iz dana u dan. Mjenjamo li se mi, kako mi odgovaramo na izazove koje sre?emo?

Iz godine u godinu se iznanadjujemo spremnoš?u mladih ljudi da svoje vrijeme i energiju daruju drugima baš u našoj organizaciji. Hvala vam na tome! Vi jeste ono što ?ini razliku u svijetu u kojem živimo, vi pravite tu promjenu koju že?ite vidjeti u svijetu.

U godini iza nas ponovo su to ?inili mladi ljudi sa kojima radimo svaki dan i odrasli koji nam pomažu ostvariti našu viziju -  da svi mladi ljudi imaju sposobnosti da razviju sebe i jednaku mogu?nost da doprinesu demokratskom i pravednom društvu u kome su njihove potrebe prepoznate i riješene. Aktivizam, saradnja i razumijevanje me?u ljudima su sastavni dio demokratskog i pravednog društva.

Upravo zbog toga smo posebno ponosni ove godine na aktivnosti i ljude koji svaki dan slave volontiranje uz našu podršku.

Danas se sastajemo sa volonterima i volonterkama Mreže omladinskih klubova koji svaki dan rade sa djecom i mladima u svim dijelovima Distrikta Br?ko. Svaki dan u 26 mjesnih zajednica 52 mladih ljudi sprovodi aktivnosti za svoje vršnjake i mla?e i bavi se temama koje su mladima važne posve?uju?i im pažnju, daju?i prilike da se djeca i mladi razviju u aktivne gra?ane i gra?anke.

Kako cijenimo i druge ljude koji pomažu razvoj mladih sutra se kroz poseban program sastajemo i sa predsjendicima mjesnih zajednica koje imaju omladinske klubove, koje su prepoznale važnost rada s mladima u neformalnom obrazovanju daju?i prostor, vrijeme i resurse za djelovanje omladinskih klubova. Znamo kako im je ponekad jako teško, no spremnost da to rade od 2007 do danas pokazuje koliko nam je važno djelovati s mladima i za mlade.

Isteovremeno, danas rad naš dva Lokalna volonterska servisa ?e biti predstavljen u Bijeljini gdje od 2005 naši koordnatori rade s mladima i loklanim vlastima na uspotavi dobrih i prmjenjivih mehanizama za volontiranje. Ova ekipa je nekoliko puta za redom bila proglašavana najboljim organizatorom volontiraja u Republici Srpskoj te volonteri i volonterke su dobili i nagrade  Ministarstva porodice omladine i sporta za volontera godine.

Napominjemo da kroz Europski volonterski servis unazad godinu smo završili gostovanje volontera iz Hrvatske a trenutno naš volonter svoju službu obavlja u Njema?koj. Volontersku godinu iza nas obilježio je i mladi volonter iz Norveške koji je pokrenuo prvi te?aj norveškog jezika u Br?kom.

Zašto ovo sve radimo ?

Jer vjerujemo da u svijetu koji se mjenja upravo volontiranje razvija vještine i znanja mladih ljudi koja im trebaju cijeli život, jer znamo da kompentencije, prijateljstva i poznastva koje razvijiamo kroz volontiranje vrijede cijeli život i nemaju cijenu.

Svaki volonter i volonterka u našoj organizaciji, bez obzira što radio, nam je jednako važan zato želimo obratiti pažnju da je važno o volonterima brinuti svakodnevno zbog ?ega smo u suradnji sa Ameri?kom ambasadom u BiH i Omladinskim  komunikativnim centrom ove godine pokrenuli incijative za bolji položaj volontera/ki u sjeveroisto?noj BiH. Kroz ovu incijativu posebno se bavimo kreiranjem zakona o volontiranju u Brcko distriktu BiH.

Upravo jer vrijeme, energija i ideja koju nam daju ovi ljudi ovde godine smo odlu?ili i sami proglasiti Volontera/ku godine.

Ta ?ast ovaj put pripada Dejanu Ra?enu, mladi?u iz Br?kog koji neumorno radi s nama, stalno traži nove izazove, pomaže me?unarodne volontere/ke, sura?uje s drugim organizacijama. Ove godine je to bilo posebno jer je kroz svoj projekt „Umjetnost, ne granice!“ povezao mlade iz Srbije i Bosne i Hercegovine u zajedni?kim naporima da pokažu kako grafiti nisu uvjek nasilje ve? izražavanje mladih o aktulenim temama i kako grafit ne mora uvjek biti vandalizam ve? umjestnost.

 

 

Prevod

Browse this website in:

Anketa

Sta je to EVS?
 

YouTube

You must have Flash Player installed in order to see this player.

Ko je online

Trenutno aktivnih Gostiju: 44 

Statistika

ÄŚlanova : 2
SadrĹľaj : 497
Web Linkovi : 38
Posjete SadrĹľajima : 1389482

Bookmark


Donatori i projekti

SIDA

SYD

CIDA

EUSR

OPŠTINA BIJELJINA

UNDP

Youth in action

Saradnici

 

KONFERENCIJA MLADIH

RECI.ba

e-Balkan

 

Integration award

WORKCAMPS.PL