PRONI
 
PRONI PRONI s mladima 365 dana u godini!
PRONI s mladima 365 dana u godini! PDF Ispis E-mail
Novosti - Aktuelnosti

Od po?etka svog postojanja rukovodstvo i mladi ljudi u PRONI Centru pružaju ruku partnerstva lokalnim vlastima u cilju poboljšanja položaja mladih u Br?ko distriktu BiH ali i drugdje. Napori za bolji položaj mladih koje PRONI ulaže 365 dana u godini su prepoznati u regiji, oba entieta ali i na me?unarodnom nivou. Unatrag destak godina Me?unardni dan mladih je dan kada zajedno s mladima ukazujemo na njihov položaj, potrebe i izazove, ali i nudimo rješenja.

Napominjemo da su predstavnici PRONI Centra sudjelovali u izradi prvih strateških dokumenata za mlade u Republici Srpskoj, posebno Bijeljini.  Danas naš generalni menadžer radi sa jednom od radnih grupa Vlade Republike Srpske na izradi tre?e Omladinske politike Republike Srpske. Istovremeno, PRONI je direktno uklju?en u izradu i implementaciju lokalne omladinske politike grada Bijeljine ve? godinama. ?lan smo Omladinskog savjeta Bijeljina, te ?lanica skupštine Omladinskog savjeta Republike Srpske.

Zajedno sa partnerima, pomogli smo osnivanje Vije?a mladih u Orašju, Domaljevcu, Teo?aku, Srebreniku i drugim mjestima sjeveroisto?ne BiH i na taj na?in pomogli mladima da dobiju svoje predstavnike u dijalogu sa lokalnim vlastima. Suosniva?i smo prve mreže omladinskih centara u BIH,  te mreže loklanih volonterskih servisa gdje svakodnevno sura?ujemo sa drugim ?lanicama.

Od prvog saziva Povjerenstva za koordinaciju pitanja mladih Bosne i Hercegovine do danas, PRONI je jedina organizacija koje ima svoje predstavnike u sva tri saziva ovog jedinog tijela za mlade na državnom nivou.

U Br?ko distriktu BiH, kao jedinom dijelu BiH koji nema rješeno pitanje mladih, smo jedni od najeve?ih zagovara?a usvajanja zakona o mladima, zakona o volonterizmu, izrade strategije za mlade i drugih relevantnih dokumenata za mlade te uskla?ivanja rada svih sektora koji se bave mladima u Br?ko distriktu BiH. Istovremeno, upravo je PRONI Centar organizacija koja je educirala generacije omladinskih randika i radnica, inicirala i podržala osnivanje gradskog omladinskog centra, podržala mlade koji su pokrenuli niz incijativa u Br?kom i šire.

Pored svega navedenog, nama su uspjesi mladi ljudi koji svakodnevno sa nama rade i koji biraju biti akvitni u našoj organizaciji najvažniji uspjeh u radu. Ovo posebno isti?emo danas na Me?unardni dan mladih kada su Ujedinjene nacije odlu?ile da ovogodišnja tema dana mladih bude gra?anski aktivizam. Od 1998. do danas PRONI Centar je sura?ivao sa desetinama hiljada mladih ljudi, a naše ?lanstvo broji preko 2000 ?lanova/ca u Br?kom, Bijeljini i okolnim mjestima. Posebno smo ponosni na to što prijateljstva i odnose koje stvore u našoj organizaciji mladi ?uvaju dugo.

Ovogodišnji me?unarodni dan mladih isti?e gra?anski aktivizam mladih kao važan segment za razvoj cijelokupnog društva. Upravo zato je iznimno važno da i mladi ljudi Br?ko distrikta BiH dobiju svoje mjesto i konkretne mjere lokalnih vlasti u rješavanju svih pitanja mladih. Mladi koje mi poznajemo su istinski aktivni svaki dan u svojoj zajednici.

Ovim putem se zahvaljujemo i na prvim ?estitkama Gradona?elnika od osnutka Distrikta, te kao što smo prošle godine pitali za ?estitanje ove godine pitamo za konkretne mjere i akcije za rješavanje pitanja mladih u našem gradu. Krajnje je vrijeme i iznimno je važno da Vlada Br?ko distrikta BIH usvoji  zakon o mladima, definira mlade ljude, definira njihova prava i obveze u svakom segmentu života, strateški pristupi mladima i ponudi konkretne mjere za sva pitanja mladih u našem gradu.

PRONI Centar u ovom procesu  stoji na raspolaganju loklanim vlastima sa svim svojim resursima, jer mladi ljudi Br?ko distrikta BiH ne mogu i ne smiju biti druga?iji od svojih vršnjaka u ostatku BiH ili regije. Oni to i nisu, jer se svaki dan sre?u sa istim izazovima kao i vršnjaci, a lokalna vlast im mora biti partner u prevazilaženju ovih izazova svaki dan.

 

Prevod

Browse this website in:

Anketa

Sta je to EVS?
 

YouTube

You must have Flash Player installed in order to see this player.

Ko je online

Trenutno aktivnih Gostiju: 18 

Statistika

ÄŚlanova : 2
SadrĹľaj : 497
Web Linkovi : 38
Posjete SadrĹľajima : 1404713

Bookmark


Donatori i projekti

SIDA

SYD

CIDA

EUSR

OPŠTINA BIJELJINA

UNDP

Youth in action

Saradnici

 

KONFERENCIJA MLADIH

RECI.ba

e-Balkan

 

Integration award

WORKCAMPS.PL