PRONI Omladinski rad Volonteri Br?ko PRONI volonterizam bez granica
PRONI volonterizam bez granica PDF Ispis E-mail
Omladinski rad - Volonteri Br?ko
Volonteri su važan dio rada PRONI - a u zajednici, tako da poti?emo svaki vid angažovanja volontera i promovisanja volonterizma. U skladu sa tim je i veliki broj volontera koji su se priklju?ili našem radu, prošli obuku i edukaciju kroz razli?ite treninge i bili aktivni u realizaciji projekata u zajednici.
 
  • Rezultat našeg dugogodišnjeg rada sa volonterima je i ideja za projekat "Mreža omladinskih klubova", sa više od 50 angažovanih volontera u 26 mjesnih zajednica. PRONI je odradio monitoring, podršku volonterima i predsjednicima MZ -a i ocjenu kvalitete rada omladinskih klubova.
  • Razvoj volonterizma u zajednici kroz angažman 50 volontera koji su sproveli svoje društveno korisne ideje uz našu podršku.
Volonteri koji aktivno djeluju trenutno u PRONI Centru:
 
Volonter Damir Pervanovi?
 
Volontira od maja 2009., u?estvovao i pomagao u organizaciji Festivala omladinskog rada FORA 09, krenuo sa projektom filmska radionica na temu ljudskih prava, tj prava mladih.

Volonterka Elvisa Junuzovi?

Volontira od ljeta 2008., realizovala kreativnu radionicu sa mla?om populacijom, u?estvovala na nekoliko treninga i seminara ispred PRONI-a, tokom 2009. pomagala u organizaciji uli?ne akcije Free hug i Dan Europe, te bila u?esnik i volonter tokom festivala FORA 09.
 
 
Pro?itajte još...