PRONI Omladinski rad Mreža klubova Omladinski klubovi
Omladinski klubovi PDF Ispis E-mail
Omladinski rad -

Omladinski klub Br?ko je osnovan u februaru 2002 godine. U po?etku je bio smješten u prostorijama PRONI kancelarije na Buri?a Brdu. Od oktobra 2004 klub radi u prostorijama "Omladinskog centra Br?ko", koji se nalazi u krugu bivše kasarne.
U omladinskom klubu rade edukovani omladinski radnici, koji su certificirani od strane švedskog univerziteta u Jongkopingu, "Univerzitet za Komunikacije i socijalno obrazovanje". Sve aktivnosti, odnosno radionice, se rade na bazi socijalnog obrazovanja. Aktivnosti su podijeljene na sportsko-rekreativne, edukacijske i rad u grupama. 


Klub je otvoren s ciljem kreiranja mjesta gdje bi se mogli okupljati svi mladi ljudi bez obzira na njihovu spolnu, rasnu, etni?ku, religijsku ili bilo koju drugu pripadnost i gdje bi mogli raditi na svom li?nom i profesionalnom razvoju a samim tim i na razvoju cjelokupne lokalne zajednice. Posebnu pažnju smo posvetili podizanju svijesti kod naših ?lanova o važnostima ljudskih, dje?ijih i pravima žena, upoznavanju s istim kako ih zaštititi te pomo?i drugima da ostvare svoja prava.

U klubu vlada jedna zdrava i prijatna atmosfera gdje se svaki ?lan osje?a dobrodošao. U klubu postoje pravila kojih se trebaju i kojih se pridržavaju svi ?lanovi, u prostorijama kluba se ne puši, ne pije, nije dozvoljeno korištenje droga ili bilo kojih drugih opijata ili dolaženje pod utjecajem istih. ?lanstvo u klubu je besplatno.


Omladinski klub Mao?a po?eo je sa radom 2003. godine. uz podršku  MZ Mao?a. Broj u?lanjenih ?lanova u klubu je 250 mladih lljudi, koji su posje?ivali razli?ite aktivnosti.
U klubu su se organizovale aktivnosti na temu socijalne edukacije, grupnog rada, sportske aktivnosti itd. Pored redovnih aktivnosti organizovale  su se  i vanredne aktivnosti kao što su izleti, turniri, razmjene izme?u klubova.
Sve aktivnosti se organizuju u skladu sa potrebama i idejama mladih ovog kluba.
Omladinski klub Mao?a ima odli?nu saradnju sa MZ, KUD-om «Behar», fudbalskim klubom «Trešnjevka», Domom zdravlja u Mao?i, Osnovnom školom, mještanima.


Od 2007. godine Omladinski klub Mao?a postaje dio „Mreže klubova“ sa volonterima iz MZ - e, koji redovno rade u klubu i organizuju aktivnosti za mlade uz podršku omladinskih radnika PRONI – a.

 

Omladinski klub u Poto?arima otvoren je po?etkom juna 2003. godine i smješten je u prostorijama Mjesne zajednice koja se nalazi pored glavne ulice u Poto?arima. Ispred kluba se nalazi teren za odbojku koji koriste ?lanovi kluba i mještani za turnire koji se ?esto organizuju u prolje?e, ljeto i jesen.


?lanovi koji dolaze u klub svoje slobodno vrijeme mogu iskoristiti na pravi na?in, nau?iti nešto novo kroz radionice, podijeliti informacije, koristiti internet i druge mogu?nosti koje im pruža ovaj klub kao što je pikado, stoni fudbal i sl.
U klubu postoje pravila koja svi ?lanovi kluba  moraju da poštuju. U klubu je zabranjena upotreba cigareta, narkotika i alkohola i ne smije se do?i u klub pod uticajem navedenih supstanci.


Od 2007. godine Omladinski klub Poto?ari postaje dio „Mreže klubova“ sa volonterima iz MZ - e, koji redovno rade u klubu i organizuju aktivnosti za mlade uz podršku omladinskih radnika PRONI – a.


Omladinski klub Bijela, klub u Bijeloj je po?eo sa radom po?etkom septembra/rujna 2004 godine. Nalazi se u prostorijama MZ Bijela. Klub ima oko stotinu ?lanova kako iz Bijele, tako i iz okolnih sela.
Klub od po?etka svog rada sura?uje sa X Osnovnom školom i drugim subjektima u Bijeloj kao što su Nogometni klub i KUD Bijela.


Osim svakodnevnih aktivnosti u klubu se organiziraju i aktivnosti van kluba, te se svaki dan može koriistit internet.
Klub za mlade u Bijeloj je mjesto gdje mladi ljudi i djeca mogu na kreativan i koristan na?in provoditi svoje vrijeme i gdje neke od aktivnosti mogu i sami da kreiraju.
Klub je otvoren sa ciljem da pomogne svakom mladom ?ovjeku da napreduje u svom osobnom razvoju i na taj na?in pomogne i razvoju zajednice u kojoj dijeluje.


Klub za mlade predstavlja zdravu sredinu za rad jer unutar kluba ili na aktivnostima koje organizira ne smije se koristiti droga i alkohol pod uticajem istih, ne smije se pušiti niti na bilo koji na?in vrije?ati druge.


Od 2007. godine Omladinski klub Bijela postaje dio „Mreže klubova“ sa volonterima iz MZ - e, koji redovno rade u klubu i organizuju aktivnosti za mlade uz podršku omladinskih radnika PRONI – a.

Gore navedeni su mati?ni klubovi, na osnovu kojih se razgranala "Mreža klubova" sa ostala 23 omladinska kluba i to u MZ:

 • Dubrave
 • Gornja Skakava
 • Prijedor
 • Bukvik
 • Vitanovi?i
 • Brka
 • Palanka
 • ?ande
 • Rašljani
 • Štrepci
 • Gluhakovac
 • Brezovo Polje
 • Slijep?evi?i
 • Buzekara
 • Gredice I
 • Donji Brezik
 • Ražljevo
 • Grbavica
 • Vu?ilovac
 • Ivici
 • Stari Rasadnik
 • Gr?ica 
 • Omerbegova?a