PRONI PRONI Osoblje PRONI TIM
PRONI TIM PDF Ispis E-mail
Proni - Osoblje

JASMIN JAŠAREVI?

Generalni menadžer

Od 1998. godine, Jasmin Jašarevi? radi u Omladinskoj organizaciji PRONI Institut za socijalno obrazovanje (današnji PRONI Centar za omladinski razvoj). Tokom višegodišnjeg rada u, proteklih 18 godina, na razvoju civilnog, sigurnog i multietni?kog društva u Br?ko distriktu BiH i šire osmislio je i realizovao mnoge programe i projekte za mlade, iz oblasti maloljetni?ke delikvencije, promocije ljudskih prava, politika za mlade, neformalnog obrazovanja i ravnopravnosti spolova. Do sada je bio i ?lan i predstavnik mladih u mnogim institucijama i strukturama za mlade kako na lokalnom tako i me?unarodnom nivou. Isti?e se trogodišnji agnažman u prvom sazivu Komisije za koordinaciju pitanja mladih u BiH u svojstvu predstavnika mladih iz Br?ko distrikta BiH kao i trenutni angažman Korespodent osobe iz BiH u programu Europskog centra znanja o Omladinskoj politici (EKCYP). Predsjednik je upravnog odbora Anna Lindh fondacije – Mreže BiH i ?lan je Izvršnog odbora NVO Vije?a BiH.

SENADA SUŠI?

Menadžerica omladinskog rada

Od 2005 godine  aktivno sudjeluje i doprinosi razvoju mladih i zajednicena lokalnom i regionalnom nivou. Stru?nost i dugogodišnje iskustvo kao trener je stekla u direktnom radu s mladima, koodrinacijom i implementacijom projekta za i sa mladima,  razvoju kurikuluma za neformalno obrazovanja mladih, te zalaganjem za me?usektorsku suradnju i institucionaliziranje rada s mladima. Koautor je nekoliko publikacija u podru?ju rada s mladima u zajednici.

SLAVKA BULI? - ZOVKO

Finacijska menadžerica

Iza sebe ima dugogodišnje iskustvo u radu sa raznim stranim i lokalnim nevladinim organizacijama, a od 2004. godine zaposlena je u PRONI Centru. Iako trenutno radi na poziciji Financijskog menadžera po potrebi rado usko?i u ulogu trenra na radionicama iz razli?itih oblasti. Po profesiji je Profesor engleskog jezika i književnosti, a tako?e je završila dvogodišnji program za omladinski rad pri švedskom Univerzitetu iz Jonkopinga. Kao dio PRONI tima Slavkarado promoviše pozitivne strane života, a protiv je me?uljudske netolerancije, bilo kakve vrste nasilja prema ljudima, životinjama i prirodi, i drugih negativnih društvenih pojava.

GORANA PLANIN?I?
Omladinska radnica/koordinatorica podružnice Bijeljina

Svoj volonterski angažman u PRONI Centru zapo?inje kao srednjoškolka u?estvuju?i u kreativno-edukativnim radionicama koje su vodili studenti PRONI Centra. Od 2006. do 2011. godine aktivno u?estvuje kao volonter i trener u svim projektima i aktivnostima koje PRONI Centar realizuje u Bijeljini. Od 2011. godine dobija priliku da svoje iskustvo ste?eno kroz volontiranje primijeni vode?i jedan od ve?ih projekata koji je realizovan u Bijeljini;  „Zajedno za ljepši grad“ (UNDP-LOD II). Danas je koordinator podružnice u Bijeljini, koordinator Lokalnog volonterskog servisa, gdje zajedno sa volonterima PRONI-a radi na rješavanju svih aktuelnih problema mladih u lokalnoj zajednici.