PRONI Projekti CIDA Spisak trenera i termina održavanja trenera
PDF Ispis E-mail
Projekti - CIDA

Spisak treninga za udruženja žena na ja?anju kapaciteta udruženja žena Br?ko distrikta

R/B

Naziv treninga

Trener 1

Trener 2

Datum

Dužina treninga

  1.  

Upoznavanje sa projektom i me?usobno upoznavanje udruženja

Tatjana Risti?

Muhidin

Meši?

05.03.2009

17:00 – 21:00

1 dan

2.

Uloga žena u modernom društvu

 

Senada Suši?

Katarina Vu?kovi?

12.03.2009

17:00 – 21:00

1 dan

    3.

Žene u medijima

 

Senada Suši?

Bojana Sekuli?

19.03.2009

26.03.2009   

17:00 – 21:00

2 dana

    4.

Žene u rukovodstvu firme

Katarina Vu?kovi?

Bojana Sekuli?

02.04.2009

09.04.2009

17:00-21:00

2 dana

    5.

Žene u politici

 

Slavko Stani?

Slavka Buli? Zovko

16.04.2009

23.04.2009

17:00-21:00

2 dana

    6.

Ravnopravnost spolova

Nedjeljko Nikoli?s

Amela ?atovi?-Adilovi?

30.04.2009

07.05.2009

17:00-21:00

2 dana

    7.

Trening LFA  i pisanje projekata

Jasmin Jašarevi?

Katarina Vu?kovi?

14.05.2009

21.05.2009

17:00-21:00

2 dan

    8.

Organizovanje press konferencije

 

Daniela Ignji?

Amela ?atovi?-Adilovi?

28.05.2009

04.06.2009

17:00-21:00

2 dana

    9.

Umrežavanje

 

Mirsada Salihovi?

Jasmin Jašarevi?

11.06.2009

17:00-21:00

1 dan

  10.

Osnove pregovaranja

Senada Suši?

Amela ?atovi?-Adilovi?

18.06.2009

17:00-21:00

1 dan

  11.

Rad u grupi

 

Slavko Stani?

Muhidin Meši?

25.06.2009

17:00-21:00

1 dan

  12.

Komunikacije i izgradnja povjerenja unutar grupe

  Tatjana Risti?

Daniela Ignji?

02.07.2009

17:00-21:00

1 dan

  13.

Konflikt, predrasude i stereotipi.

Slavko Stani?

Muhidin Meši?

09.07.2009

17:00-21:00

1 dan

  14.

Evaluacija projekta

Tatjana Risti?

Daniela Ignji?

16.07.2009

17:00-21:00

1 dan

  15.

Okrugli sto na temu: uloga udruženja žena u modernom društvu

 

 

23.07.2009

1 dan