PRONI Omladinski rad Volonteri Bijeljina "Volonterizam u Bijeljini"
"Volonterizam u Bijeljini" PDF Ispis E-mail
Omladinski rad - Volonteri Bijeljina
PRONI Centar za omladinski razvoj u Bijeljini
je povodom Me?unarodnog dana volontera, 5. decembra,
organizovao okrugli sto,
pod nazivom: „Volonterizam u Bijeljini“
u okviru projekta
„Svi smo ro?eni sa jednakim pravima, poštujmo ih!“,
koji je podržala Opština Bijeljina.

Okrugli sto je organizovan u maloj sali
gradske biblioteke Filip Višnji? u Bijeljini,
05.12.2009. godine.Na okruglom stolu je:
-  prezentovana uloga volontera u radu PRONI-a u Bijeljini,
Bojana Sekuli? Menadžer za PR i obrazovanje
- obilježeno 5. godina rada PRONI-a u Bijeljini
- o svojoj ulozi volotera i nagradi
koju je za taj rad dobio upoznao nas je,
volonter PRONI Bijeljina, a ujedno i volonter 2009. godine
u Republici Srpskoj, Mladen Miji?,
dobitnik ovogodišnje nagrade i medalje
- Informacije o Volonterskom dnevniku
u ?ijoj izradi i primjeni, u narednom periodu,
u?estvuje i PRONI, upoznala nas je
Katarina Vu?kovi?, Menadžer za omladinski rad u PRONI-u
- nakon toga, volonteri su imali priliku da postavljaju pitanja,
diskutuju i iznesu svoje ideje o poboljšanju statusa volontera,
motivisanju mladih da budu volonteri,
o tome kako zajednica prepoznaje i priznaje rad volontera,
da li se više isplati volontirati u vladinom ili nevladinom sektoru,
kao i kako poboljšati rad i status volontera
- dodatno su mladi saznali koje im se još mogu?nosti pružaju
u sklopu rada PRONI-a vezano za dalju edukaciju

Na ovoj sve?anosti su dodijeljeni certifikati volonterima i
aktivistima za ljudska prava, koji su ove godine prošli obuku,
te  su uru?ene zahvalnice isntitucijama i NVO
koje su tokom ove godine pomogle rad PRONI-a u Bijeljini.