Ispis
Novosti - Aktuelnosti

Predstavnici PRONI Centra za omladinski razvoj i Damar iz Visokog su u subotu 23.04.2016

organizovali radionicu na temu Volontiram – Aktiviram.

Radionica je organizovana kao dio projekta razmjene izme?u omladinskih

centara u Bosni i Hercegovini pod nazivom "Peaceful life and Cooperation 20 years later"

Instituta Perpetuum mobile koji ima za cilj da pove?a povjerenje i nivo interkulturalne

interakcije me?u zajednicama i omladinskim radnicima/cama u BiH.

Radionici su prisustvovali omladinski radnici/e iz MZ Vu?ilovca, MZ Omerbegova?e i Br?kog.

Doma?in je bio omladinski klub Omerbegova?a.

Projekat podr˛ava Ambasada SAD-a u Sarajevu.