AKTIVIZAM MLADIH U BIJELJINI Ispis
Novosti - Aktuelnosti
                                          
"Informisanost mladih u Bijeljini" je projekat koji se bavi tematikom ljudskih i dje?ijih prava, a ima za cilj da osposobi mlade ljude da svim raspoloživim sredstvima informisanja šire ste?eno znanje o toleranciji i pravima mladih.

Uz sticanje znanja o pravima, mladi sti?u znanja i o:
- obavezama koja su sastavni dio odgovornih mladih ljudi;
- na?inima i sredstvima informisanja;
- metodama prikupljanja korisnih informacija;
 
Sve navedeno se ostvaruje kroz kreativan rad i organizovanje radionica i akcija.

Mladi kroz ovaj projekat imaju mogu?nost da ispolje liderske vještine i ambicije za kreiranje kvalitetnijeg društva i njihove socijalizacije.