Include Me / Sastanak stejkholdera i studijska posjeta Briselu Ispis
Novosti - Aktuelnosti

PRONI Centar je partner na projektu: „INCLUDE ME – Creation of the Training Scheme for Prevention of Early School Leaving“, podržanog kroz ERASMUS+ program a koji realizuje organizacija LIBERO, imao svoja tri predstavnika koji su u?estvovali u sastancima i studijskoj posjeti Briselu.

Glavni cilj projekta je da se izgradi kapacitet omladinskih radnika i omladinskih organizacija za stvaranje inovativnih neformalnih metoda obrazovanja koje ?e pomo?i mladima sa slabim uspjehom da ne ispadnu iz formalnog obrazovnog sistema, tržišta rada i društva generalno.

Zainteresovane strane (stejkholderi) u ovom projektu su: omladinski radnici, NFE treneri, profesori, predstavnici preduze?a, tržišta rada, i institucije i organizacije koje se bave unapre?enjem vještina i znanja u cilju boljeg zaposlenja.

Cilj studijske posete je da se upoznaju razli?ite institucije i organizacije koje se bave ugroženim mladim ljudima i generalno problemom prijevremenog napuštanja škole, dok je cilj sastanka priprema tema i edukativnih materijala za obuku koji ?e biti izloženi u onlajn priru?niku.

Aktivnosti na projektu se nastavljaju.