Ispis
Novosti - Aktuelnosti

PRONI Centar ima dugogodišnje iskustvo u angažovanju volontera, koji su aktivni u radu organizacije i realizacije aktivnosti.

  • U svom radu PRONI je angažovao više od 50 volontera, koji su implementirali svoje  društveno korisne projekte u zajednici.
  • Projekat "Mreža omladinskih klubova" u 27 mjesnih zajednica kao rezultat našeg dugogodišnjeg rada na promociji volonterizma i omladinskog rada sa oko 50 volontera direktno uklju?enih u njihov rad.
  • Razmjene sa stranim volonterima iz drugih evropskih zemalja

            

Volonteri PRONI Centra su edukovani kroz razli?ite treninge u cilju sticanja znanja i vještina u radu sa mladima, organizovanju i sprovo?enju aktivnosti, kao i sticanju znanja u odre?enim oblastima važnim za omladinski rad: komunikacija, predrasude, tolerancija, rješavanje konflikta, pisanje projekata.  

Od ove godine PRONI je ?lan EVS (Evropski Volonterski Servis) što ?e omogu?iti razmjenu volontera na evropskom nivou, što predstavlja još jedan korak naprijed u razvijanju volonterizma u našem društvu. 

PRONI je svjestan važnosti rada volontera u zajednici i tu svjesnost želi podi?i i kod drugih kako bi uvidjeli prave vrijednosti jednog volontera i njegovog rada. Na osnovu svega toga PRONI je kao plod dugogodišnjeg rada donio i usvojio volontersku politiku i druge prate?e dokumente, koje možete pogledati i skinuti ovdje. 

PRONI i dalje nastavlja da radi na promociji i razvoju volonterizma u zajednici.

Pridružite nam se i vi!